Beperkt aantal corona-besmettingen in gevangenissen

Sinds het begin van de coronacrisis werd er bij 33 gedetineerden en bij 77 personeelsleden een besmetting met het virus vastgesteld. Eén van hen werd opgenomen in het ziekenhuis. Dat blijkt uit de cijfers die federaal parlementslid Bercy Slegers (CD&V) opvroeg bij de minister van Justitie Koen Geens.

In april, aan het begin van de coronacrisis werden er al snel een aantal gevallen gemeld in onder meer de gevangenissen van Turnhout, Vorst en Namen. Enkele ziekenhuizen maakten zich toen ook op om gevangenen die verzorging in een ziekenhuis nodig zouden hebben op te vangen. “Uiteindelijk blijft het aantal besmette gevangenen voorlopig dus vrij beperkt met 33 besmettingen op in totaal iets meer dan 9600 gevangenen in ons land, zo'n 0,34%. Slechts één van hen werd opgenomen in het ziekenhuis”, aldus Bercy Slegers.

Er zijn instructies uitgeschreven over hoe er met een bevestigd en mogelijk geval van COVID-19 moet omgegaan worden en hoe een medische isolatie moet gebeuren: “Wanneer een gevangene een positieve COVID-test aflegt, wordt deze meteen overgebracht naar een speciaal ingerichte afdeling in de gevangenis van Brugge, zelfs al zijn er geen symptomen zichtbaar.” Daarnaast past men in de gevangenissen ook contacttracing toe om te zien of er risicovolle contacten zijn geweest, waarna betrokken personen ook getest worden.

Elke gevangenis beschikt volgens minister Geens momenteel ook over voldoende beschermend materiaal en ook de stock is groot genoeg: “Zo zijn er FFP2-mondmaskers voor contact met verdachte en bevestigde gevallen of haarkapjes wanneer een gedetineerde vervoerd wordt. In de gevangenis van Brugge zijn ook beschermingspakken beschikbaar.” Zowel gedetineerden als personeelsleden kunnen zo de nodige maatregelen in acht nemen en worden bij contact voldoende beschermd.