€ 50 extra voor gezinnen met een laag inkomen

Vanaf eind juli tot eind december krijgen gezinnen met een laag inkomen een premie van € 50 bovenop hun maandelijkse uitkering. Deze wordt automatisch toegekend.

De premie wordt toegekend aan:

 • Mensen met een leefloon
 • Ouderen met:
  • gewaarborgd inkomen
  • inkomensgarantie
 • Personen met een handicap met:
  • integratietegemoetkoming
  • inkomensvervangende tegemoetkoming

Voor personen met een handicap gaat het om 194.000 mensen die deze premie zullen ontvangen, net als 108.792 ouderen met een inkomensgarantie en gewaarborgd inkomen. Over het aantal personen met een leefloon dat de premie krijgt, zijn voorlopig geen cijfers gekend.