Gedaan met wachtlijsten bij de dokter en tandarts. Tijd om meer studenten te laten starten in de opleiding

Publicatiedatum

Auteur

Hilde Crevits

Deel dit artikel

Als het aan de Vlaamse Regering ligt, dan worden er volgend academiejaar (2024-‘25) +50% meer studenten toegelaten tot de opleiding Geneeskunde dan het geval was in 2019: toen mochten er 1.153 studenten starten en volgend jaar zouden dat er 1.723 zijn. Daarnaast zouden er 252 studenten mogen starten aan Tandheelkunde, ook dat is fors meer dan de 147 studenten die bij de start van deze Vlaamse Regering nog konden starten aan de tandartsopleiding (+70%). Dat maken Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts en Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits bekend. Het is nu aan federaal minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke om de quota in een Koninklijk Besluit te gieten. De Vlaamse Regering investeert vanaf 2024 elk jaar € 10 miljoen extra om dit mogelijk te maken en bekijkt ook of en hoe er eventueel een extra tandartsopleiding kan komen.

De federale regering beperkt het aantal studenten dat mag beginnen aan de opleiding Geneeskunde, onder meer omdat het aantal afgestudeerde dokters mee de kostprijs van de gezondheidszorg bepaalt. Jarenlang werden er door de federale overheid quota opgelegd aan de deelstaten, die vervolgens enkel door Vlaanderen gerespecteerd werden. Zo heeft Vlaanderen een historische achterstand opgelopen, terwijl onze samenleving net geconfronteerd wordt met stijgende zorgnoden. De Vlaamse Regering besliste daarom om een eigen koers te gaan varen en fors meer studenten te laten starten aan de opleidingen Geneeskunde en Tandheelkunde. Dit academiejaar (2023-‘24) konden er zo bv. 1.598 studenten starten aan Geneeskunde, veel meer dan de 1.276 van het jaar ervoor (+25%).

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts en Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits willen nu volgend academiejaar (2024-‘25) 1.723 studenten laten starten aan de opleiding Geneeskunde. Ze baseren zich daarvoor op een advies van de Vlaamse Planningscommissie. 1.723 starters betekent een stijging met +50% ten opzichte van 2019, want bij de start van deze regeerperiode mochten er maar 1.153 studenten starten. Daarnaast willen de ministers Weyts en Crevits volgend academiejaar 252 studenten laten starten aan Tandheelkunde, ook dat is fors meer (+70%) dan de 147 studenten die in 2019 mochten starten aan deze opleiding. Minister Weyts en minister Crevits hebben deze nieuwe cijfers overgemaakt aan federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke, die bevoegd is om de nieuwe quota in een Koninklijk Besluit te gieten. Het is belangrijk om dit tijdig te doen, zodat jongeren die deelnemen aan de ingangsexamens juridische zekerheid krijgen en de garantie dat zij na hun opleiding huisarts of arts-specialist een RIZIV-nummer zullen krijgen van de federale overheid.

De ambitieuze verhogingen van het aantal starters zijn niet vanzelfsprekend voor de opleidingen. De Vlaamse Regering maakt daarom vanaf 2024 elk jaar € 10 miljoen extra vrij specifiek voor de opleidingen Geneeskunde en Tandheelkunde. Zo kan de capaciteit uitgebreid worden zonder dat de onderwijskwaliteit daalt. De Vlaamse Regering bekijkt ook of en hoe er eventueel op termijn een extra (derde) tandartsopleiding kan komen, naast de opleidingen die vandaag bestaan aan de Katholieke Universiteit Leuven en de Universiteit Gent.

We doen als Vlaamse Regering een bijkomende inspanning om het tekort aan artsen en tandartsen stap voor stap weg te werken. We willen jonge mensen de kans geven om op basis van onze kwaliteitsvolle opleidingen hun droom na te streven en mee hun schouders te zetten onder onze sterke Vlaamse gezondheidszorg. Met het optrekken van de quota nu, bouwen we aan een sterkere gezondheidszorg voor de patiënten morgen.
Hilde Crevits

Nieuws

Federale regering bereikt akkoord met banken voor transparantere spaarrekeningen

Minister van Financiën Vincent van Peteghem tekende vandaag, samen met staatssecretaris voor Consumentenbescherming Alexia Bertrand en minister van Economie Pierre-Yves Dermagne, een protocol met de bankensector. Dat protocol zorgt voor meer transparantie op spaarrekeningen, wat tot betere voorwaarden voor consumenten moet leiden.

Ministers Crevits en Brouns willen meer kinderopvang via bedrijven

Vlaams minister van Gezin Hilde Crevits en minister van Werk Jo Brouns willen bedrijven stimuleren om te investeren in extra kinderopvangplaatsen voor hun werknemers. Ze lanceren daartoe een oproep om bedrijven te ondersteunen die aan de slag willen met een nieuw model waarbij ze kunnen investeren in extra plaatsen voor hun medewerkers in bestaande vergunde kinderopvanginitiatieven. Op die manier kunnen ouders kiezen voor opvang in hun buurt en is de drempel om aan de slag te gaan (of te blijven) lager. 

Vrouw & Maatschappij wil een totaalverbod op deepnudes-apps

Het maken en verspreiden van deepnudes zijn een zeer verontrustende trend. Eind september getuigden enkele ’bekende Vlamingen over valse naaktbeelden die kwalijk van hen verspreid werden. Naar aanleiding van de Internationale dag tegen het geweld op vrouwen wil Vrouw & Maatschappij (V&M) , de politieke vrouwenbeweging van cd&v, het zorgwekkende probleem van deepnudes onder de aandacht brengen en oproepen tot een totaalverbod van apps en websites die dit mogelijk maken.

Ze bieden -vaak gratis- de mogelijkheid aan om een alledaagse foto of video zomaar om te vormen tot een naaktbeeld. Bovendien is zo’n app enkel ontwikkeld op basis van data van vrouwenlichamen en niet van mannenlichamen. De software is dus ontworpen om enkel vrouwelijke slachtoffers te maken. Vrouw & Maatschappij roept dan ook op tot een totaalverbod op deze apps.