Een toekomst voor onze landbouw en iedereen die onderneemt in Vlaanderen

Publicatiedatum

Auteur

Benjamin Weyts

Deel dit artikel

Stikstof is een belangrijke parameter voor de biodiversiteit, daar is iedereen het over eens. We willen onze stikstofuitstoot tegen 2030 opnieuw halveren en daarbij moet elke sector de nodige inspanningen leveren.

Maar onze bedrijven hoe groot of hoe klein ook, of ze actief zijn in de landbouw of de industrie, moeten ook economisch leefbaar blijven. Ondernemers moeten perspectief hebben om verder te werken in Vlaanderen en kwaliteitsvol voedsel van eigen bodem moet steeds betaalbaar en beschikbaar blijven. In een wereld die onstabiel is, waar er oorlog is in onze achtertuin en waarbij sommige landen grondstoffen en voedsel durven te gebruiken als geopolitiek wapen, is het van groot belang om strategisch onafhankelijk te zijn in onze voedselproductie.

Dat is steeds ons uitgangspunt geweest. Perspectief voor jonge boeren en zorgen dat zij een toekomst hebben in Vlaanderen.

Met het akkoord van 10 maart dit jaar hadden we al een belangrijke stap in de goede richting gezet. Maar we bleven aandringen op enkele fundamentele elementen, zoals een eerlijkere behandeling van landbouwers ten opzichte van de industrie, meer flexibiliteit op basis van de realiteit op het terrein en meer juridische zekerheid. Met het akkoord van vandaag wordt onze visie verder gevolgd en worden verschillende essentiële bijsturingen gedaan ten voordele van de landbouwsector.

Concreet betekent dat:

  • We maken een einde aan de onzekerheid bij landbouwers die een aflopende vergunning hebben. Hun vergunningen worden automatisch verlengd tot 31 december 2024.
  • We zorgen voor een eerlijkere behandeling van landbouwers ten opzichte van de industrie. We maken immers een einde aan (onvergunbaarheids)drempels en absurde situaties voor landbouwers. In geval van een uitbreiding of nieuwe inplanting worden vergunningen individueel beoordeeld op basis van een passende beoordeling. Het vereenvoudigde kader voor die passende beoordeling zal voor landbouw en industrie hetzelfde zijn: we zorgen er voor dat een kmo, een landbouwer of een multinational evenveel kans maken op een vergunning in Vlaanderen.
  • We zorgen voor flexibiliteit op basis van de realiteit op het terrein in de sector: de uitstootrechten van landbouwers die geen opvolging hebben, en dat zijn er heel wat, kunnen gebruikt worden door jonge boeren om hun landbouwbedrijf verder uit te bouwen.
  • De ‘rode’ bedrijven (piekbelasters) moeten niet gedwongen sluiten maar krijgen eerst de kans om hun stikstofuitstoot terug te brengen tegen 2030. We laten hen daarvoor gebruik maken van technologie en innovatie. Onze Vlaamse landbouw is de meest innovatieve van de wereld, we maken daar gebruik van en willen dat nog verder versterken. Innovatieve technieken die al in andere landen erkend zijn, zullen we ook sneller in Vlaanderen kunnen toepassen.
  • Voor de sterk getroffen landbouwers in het Turnhouts Vennengebied bieden dezelfde mogelijkheden als hun collega's in de rest van Vlaanderen. Daarbovenop voorzien we bijkomende vrijwillige maatregelen in alle maatwerkgebieden.
  • We zorgen voor een stikstofakkoord dat rekening houdt met onze specifieke Vlaamse context als dichtbevolkte en versnipperde regio. We zorgen dat de manier waarop we met natuurdoelstellingen omgaan vanaf 2030 volledig herdacht wordt. Essentieel is dat we ons baseren op effectieve uitstoot en niet louter op onrealistische modellen en zeer kleine hoeveelheden stikstofneerslag.

We zorgen voor respect voor iedereen die onderneemt in Vlaanderen.

Landbouw in Vlaanderen is van fundamenteel belang voor onze voedselzekerheid. Economie voor onze welvaart. Natuur voor het klimaat. Met dit akkoord zorgen we voor het noodzakelijke evenwicht tussen landbouw, economie en natuur. Hiermee zijn de belangrijkste politieke knopen die nog overbleven na het advies van de Raad van State ontward. Nu zullen de juristen van de administraties aan het werk gaan om het decreet waar nodig aan te passen en op een juridische robuuste manier te onderbouwen.  Pas als die tekst volledig op orde staat, zal het akkoord van maart vertaald zijn in een decreet.

Nieuws

Federale regering bereikt akkoord met banken voor transparantere spaarrekeningen

Minister van Financiën Vincent van Peteghem tekende vandaag, samen met staatssecretaris voor Consumentenbescherming Alexia Bertrand en minister van Economie Pierre-Yves Dermagne, een protocol met de bankensector. Dat protocol zorgt voor meer transparantie op spaarrekeningen, wat tot betere voorwaarden voor consumenten moet leiden.

Ministers Crevits en Brouns willen meer kinderopvang via bedrijven

Vlaams minister van Gezin Hilde Crevits en minister van Werk Jo Brouns willen bedrijven stimuleren om te investeren in extra kinderopvangplaatsen voor hun werknemers. Ze lanceren daartoe een oproep om bedrijven te ondersteunen die aan de slag willen met een nieuw model waarbij ze kunnen investeren in extra plaatsen voor hun medewerkers in bestaande vergunde kinderopvanginitiatieven. Op die manier kunnen ouders kiezen voor opvang in hun buurt en is de drempel om aan de slag te gaan (of te blijven) lager. 

Vrouw & Maatschappij wil een totaalverbod op deepnudes-apps

Het maken en verspreiden van deepnudes zijn een zeer verontrustende trend. Eind september getuigden enkele ’bekende Vlamingen over valse naaktbeelden die kwalijk van hen verspreid werden. Naar aanleiding van de Internationale dag tegen het geweld op vrouwen wil Vrouw & Maatschappij (V&M) , de politieke vrouwenbeweging van cd&v, het zorgwekkende probleem van deepnudes onder de aandacht brengen en oproepen tot een totaalverbod van apps en websites die dit mogelijk maken.

Ze bieden -vaak gratis- de mogelijkheid aan om een alledaagse foto of video zomaar om te vormen tot een naaktbeeld. Bovendien is zo’n app enkel ontwikkeld op basis van data van vrouwenlichamen en niet van mannenlichamen. De software is dus ontworpen om enkel vrouwelijke slachtoffers te maken. Vrouw & Maatschappij roept dan ook op tot een totaalverbod op deze apps.