Cd&v legt basis voor nieuwe staatshervorming en maakt einde aan ellenlange regeringsvormingen

Publicatiedatum

Auteur

Joachim Coens

Deel dit artikel

Vandaag werd binnen de federale regering een akkoord bereikt rond twee punten waar Cd&v tijdens de regeringsvorming hard voor gestreden heeft. Zo zal Art. 195 voor herziening vatbaar verklaard worden. Daardoor wordt een nieuwe staatshervorming mogelijk, mede op basis van de uitkomsten van het Dialoogplatform. Ook werd de eerste stap voor een ‘deblokkeringsmechanisme’ gezet. Dit moet ervoor zorgen dat er in de toekomst veel sneller een regering gevormd kan worden.

Dit akkoord maakt de weg vrij voor een staat die efficiënter bestuurd kan worden, met bevoegdheden die duidelijker en homogener zijn. Het zal de deelstaten sterker maken en de federale regering slagkrachtiger. Het is samen met de opstart van het Dialoogplatform ook de start van een democratisch proces waarin de burger veel meer gehoord zal worden.

"Dat Art. 195 GW voor herziening vatbaar wordt, is niet alleen belangrijk om een nieuwe staatshervorming door te voeren", aldus CD&V-voorzitter Joachim Coens. "Minister Verlinden wil via haar Dialoogplatform burgers, middenveld, academici en lokale besturen de kans geven om mee te denken over de toekomst van onze staatsstructuur. Als we het resultaat van dit werk ernstig willen nemen en het ook in de praktijk willen omzetten, dan moet je natuurlijk ook de Grondwet kunnen aanpassen. Door Art. 195 voor herziening vatbaar te verklaren, staan we niet alleen open voor de plannen van de burger, maar geven we hem ook mee de sleutel in handen om de Grondwet te veranderen waar nodig." Zonder herzieningsverklaring zou men het risico lopen dat de ideeën van de burgers dode letter blijven. 

Ook dat een deblokkeringsmechanisme mogelijk wordt, is een belangrijke prioriteit voor CD&V. Joachim Coens: "Wat we al vele jaren zien, is dat het voor partijen nu veel te gemakkelijk is om die regeringsonderhandelingen maar te laten aanslepen. Aangezien het keer op keer langer, veel te lang, duurt om een regering te vormen, stonden wij erop dat er de volgende legislatuur een deblokkeringsmechanisme komt dat dit onmogelijk maakt." 

Wat houdt dat mechanisme in? "Heel eenvoudig", zegt Coens. "Als er binnen een beperkte, vooraf afgesproken tijd geen regering gevormd kan worden door de partijvoorzitters, dan treedt er automatisch een nieuwe regeling in werking." De precieze modaliteiten van dit mechanisme zullen nu verder uitgewerkt worden. Hoe dan ook zal dit in de toekomt veel eindeloze regeringsonderhandelingen en daarbij horende frustraties wegnemen

"Dit zijn twee zaken die voor CD&V absoluut in het regeerakkoord van de nieuwe federale ploeg moesten staan, en waar ik tijdens de onderhandelingen zeer sterk voor geijverd heb", zegt Coens. "Minister Verlinden en haar federale collega’s hebben hiermee een belangrijke stap in de juiste richting gezet in de uitvoering van het regeerakkoord."

Nieuws

Samenwerken om kinderarmoede tegen te gaan

Kinderarmoede aanpakken vereist samenwerking. Daarom geeft Vlaams minister van Armoedebestrijding Benjamin Dalle vandaag groen licht aan 45 ambitieuze projecten. Lokale bondgenotennetwerken verenigen verschillende spelers op het terrein om samen een vuist te maken tegen kinderarmoede. Een budget van 7 miljoen euro moet het mogelijk maken om meer kinderen uit armoede te halen.

Verstandig groen

Het klimaatdebat ging de laatste jaren te vaak enkel over grote doelstellingen, kostenefficiëntie en megatonnen CO2-reductie. Door die abstractie geraken mensen vervreemd en gedemotiveerd. Mensen verwachten terecht antwoorden en oplossingen van politici voor de grootste uitdaging die ons en volgende generaties te wachten staat. De antwoorden die de Groenen naar voren schuiven hebben dikwijls iets weg van een absoluut doemscenario of de regelrechte apocalyps. Cd&v zet zich dan ook af tegen de “klimaatkerk” waarin strenge dogma’s gepredikt worden. Ter rechterzijde horen we al te vaak dat àlle klimaatmaatregelen behoren onder de categorie “groene waanzin”. Maar ook aan die fatalisten, klimaatontkenners en bijgevolg stilstand heeft niemand iets.

Re-integratie langdurig zieken blijft ondermaats

De re-integratie van een half miljoen langdurig zieken in ons land, lijkt de goede richting uit te gaan. Zo is er een stijging van informele begeleidingstrajecten opgestart door de persoon zelf. Maar er zijn nog heel wat onopgeloste vraagstukken. Daarom vroeg Nahima Lanjri aan minister van werk Dermagne om meer in te zetten op preventie en aanpak van werkgerelateerde uitval.