Cd&v legt basis voor nieuwe staatshervorming en maakt einde aan ellenlange regeringsvormingen

Publicatiedatum

Auteur

Joachim Coens

Deel dit artikel

Vandaag werd binnen de federale regering een akkoord bereikt rond twee punten waar Cd&v tijdens de regeringsvorming hard voor gestreden heeft. Zo zal Art. 195 voor herziening vatbaar verklaard worden. Daardoor wordt een nieuwe staatshervorming mogelijk, mede op basis van de uitkomsten van het Dialoogplatform. Ook werd de eerste stap voor een ‘deblokkeringsmechanisme’ gezet. Dit moet ervoor zorgen dat er in de toekomst veel sneller een regering gevormd kan worden.

Dit akkoord maakt de weg vrij voor een staat die efficiënter bestuurd kan worden, met bevoegdheden die duidelijker en homogener zijn. Het zal de deelstaten sterker maken en de federale regering slagkrachtiger. Het is samen met de opstart van het Dialoogplatform ook de start van een democratisch proces waarin de burger veel meer gehoord zal worden.

"Dat Art. 195 GW voor herziening vatbaar wordt, is niet alleen belangrijk om een nieuwe staatshervorming door te voeren", aldus CD&V-voorzitter Joachim Coens. "Minister Verlinden wil via haar Dialoogplatform burgers, middenveld, academici en lokale besturen de kans geven om mee te denken over de toekomst van onze staatsstructuur. Als we het resultaat van dit werk ernstig willen nemen en het ook in de praktijk willen omzetten, dan moet je natuurlijk ook de Grondwet kunnen aanpassen. Door Art. 195 voor herziening vatbaar te verklaren, staan we niet alleen open voor de plannen van de burger, maar geven we hem ook mee de sleutel in handen om de Grondwet te veranderen waar nodig." Zonder herzieningsverklaring zou men het risico lopen dat de ideeën van de burgers dode letter blijven. 

Ook dat een deblokkeringsmechanisme mogelijk wordt, is een belangrijke prioriteit voor CD&V. Joachim Coens: "Wat we al vele jaren zien, is dat het voor partijen nu veel te gemakkelijk is om die regeringsonderhandelingen maar te laten aanslepen. Aangezien het keer op keer langer, veel te lang, duurt om een regering te vormen, stonden wij erop dat er de volgende legislatuur een deblokkeringsmechanisme komt dat dit onmogelijk maakt." 

Wat houdt dat mechanisme in? "Heel eenvoudig", zegt Coens. "Als er binnen een beperkte, vooraf afgesproken tijd geen regering gevormd kan worden door de partijvoorzitters, dan treedt er automatisch een nieuwe regeling in werking." De precieze modaliteiten van dit mechanisme zullen nu verder uitgewerkt worden. Hoe dan ook zal dit in de toekomt veel eindeloze regeringsonderhandelingen en daarbij horende frustraties wegnemen

"Dit zijn twee zaken die voor CD&V absoluut in het regeerakkoord van de nieuwe federale ploeg moesten staan, en waar ik tijdens de onderhandelingen zeer sterk voor geijverd heb", zegt Coens. "Minister Verlinden en haar federale collega’s hebben hiermee een belangrijke stap in de juiste richting gezet in de uitvoering van het regeerakkoord."

Nieuws

541 dagen onderhandelen in een kasteel kan voor onze gezinnen tot meer dan 10.000 euro koopkrachtverlies betekenen

Cd&v waarschuwt voor de stilstand van het land na 9 juni. De partij pleit voor een vlotte regeringsvorming met de uitrol van de fiscale hervorming als breekpunt.

“Nog eens 541 dagen palaveren in een kasteel kan voor onze gezinnen tot meer dan 10.000 euro koopkrachtverlies betekenen.”

Minister Crevits neemt maatregelen om de werkdruk van het personeel in de woonzorgcentra te verlichten

Vandaag heeft de Vlaamse Regering op voorstel van minister Crevits verschillende maatregelen genomen om het personeel in de woonzorgcentra te versterken. Met deze maatregelen wil minister Crevits de werkdruk op de vloer verminderen. Het gaat onder meer over de financiële ondersteuning van jobstudenten deze zomer, de financiering van meer medewerkers in de basiszorg en de verhoging van de vergoeding van de anciënniteit. Daarnaast zet ze ook stappen om de schotten tussen de sectoren verder af te breken. Het gaat om een investering van 31 miljoen euro.

"Studierichtingen vrijwaren, onderwijskwaliteit verbeteren en respect voor de leerkracht, al de rest is bijzaak"

Cd&v bindt de strijd aan met ‘staatsonderwijs’ van N-VA en Vooruit

“Niet gratis schoolmaaltijden uitdelen of rationaliseren van studierichtingen, wel de kwaliteit van ons onderwijs verbeteren, het lerarentekort aanpakken en het gezag van de leerkracht opnieuw centraal stellen, zouden een breekpunt moeten zijn in de volgende Vlaamse regering”, zegt cd&v-voorzitter Sammy Mahdi, op een persmoment van de partij bij standenbouwer De Backer BV in Affligem waar de onderwijsplannen werden toegelicht.