Als voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen in oktober zullen mandatarissen en bestuursleden van CD&V Peer in de paasvakantie met een vragenlijst doorheen de ganse gemeente trekken. Zij zullen 150 willekeurig gekozen adressen (maar wel verdeeld over alle kerkdorpen) bezoeken om te polsen naar wat de verwachtingen zijn voor de toekomst.

De resultaten van deze bevraging zullen het verkiezingsprogramma van CD&V Peer mee bepalen. De bevraging duurt zo’n 10 minuten, maar je mag gerust ruim de tijd nemen om je bekommernissen mee te delen aan de enquêteur!

Zelf een goed idee voor Peer? We horen het graag. Contacteer ons gerust.