Met bijna 51% van de stemmen, behaalde CD&V in Peer een geweldige score. De partij ging er liefst 12% op vooruit en ging tevens van 11 naar 16 zetels. Een ruime absolute meerderheid is daarmee een feit. 

Inmiddels zijn de bevoegdheden verdeeld. Op 6 december werd eerst en vooral de goedkeuring gevraagd aan het partijbureau en later die avond ook aan het partijbestuur. Die goedkeuring kwam er telkens unaniem. Bijgevolg kunnen we nu het nieuwe college van Burgemeester en Schepenen wereldkundig maken. 

  • Burgemeester Steven Matheï (41 jaar) krijgt volgende bevoegdheden: strategisch beleid, veiligheid en leefbaarheid, bestuurlijke relaties, communicatie en participatie, personeel en organisatie, innovatie en duurzaamheid.
  • Sigrid Cornelissen (46 jaar), eerste schepen, neemt vanaf 1 januari ruimtelijke planning, wonen, mobiliteit, vergunningen en lokale economie voor haar rekening.
  • Lut Ceyssens (53 jaar) wordt voorzitter van het bijzonder comité. Ze krijgt de volledige welzijnsportefeuille onder haar bevoegdheid, evenals mondiaal beleid, burgerlijke stand en bevolking, natuur en milieu, senioren en cultuur (met ook erfgoed en de bibliotheek).
  • Raf Nelis (49 jaar) wordt schepen van financiën, openbare werken, gebouwen en groen, kerkbestuur en kerkfabrieken en fungeert ook als verbindingspersoon tussen het schepencollege en het woonzorgcentrum VitaS.
  • Liesbeth Diliën (36 jaar) gaat voor de bevoegdheden gezin, jeugd, onderwijs, evenementen en plechtigheden en dorpen, buurten en verenigingen. Zij zal o.a. het project ‘Dorp in de kijker’ uitwerken.
  • Nieuw in het schepencollege wordt Dirk Colaers (51 jaar). Hij deed eerder wel al ervaring op als raadslid. Stads- en plattelandsbeleving (met ook Toerisme, Bosland en Breugelhoeve), landbouw, dierenwelzijn, sport en de nieuwe bevoegdheid gezondheid – voortbouwend op het initiatief van minister Jo Vandeurzen aangaande de ‘Gezonde Gemeente’ – zijn Dirks bevoegdheden vanaf 1 januari 2019. Na 4 jaar wordt de plaats van Dirk ingenomen door nieuweling Steven Broekx (40 jaar). Dan zal er een beperkte herschikking van de bevoegdheden plaatsvinden.
  • Voorzitter van de gemeenteraad wordt Koen Winters (32 jaar) uit Kleine-Brogel. 

Steven Matheï: “Onze verkiezingsslogan was ‘Samen maken we Peer sterker’. Dat laten we ook nu weer zien. De verkiezingsuitslag maakt duidelijk dat de Perenaar houdt van visie en ervaring. Een stem voor CD&V Peer, staat voor visie, stabiliteit en continuïteit. Toch geven we met Steven Broekx en Koen Winters ook jong politiek talent alle kansen om zich te ontwikkelen. Daarnaast zijn in dit plaatje de verschillende kerkdorpen goed en evenwichtig vertegenwoordigd. We vinden het belangrijk dat onze schepenen en gemeenteraadsvoorzitter toegankelijk en aanspreekbaar zijn; dat ze weten wat er in hun dorp leeft. En wat ons allen bindt, is ons positivisme. Samen met de schepenen kijk ik er nu al naar uit om verder te blijven bouwen aan ons Positief Project voor Peer. Hiervoor baseren we ons op ons verkiezingsprogramma, maar zal er ook een belangrijk traject worden opgezet naar én met de Perenaar.” 

In de marge melden we nog even dat Steven Matheï sinds maandag niet alleen provincieraadslid is, maar ook de CD&V-fractie voor Limburg leidt.