De Gemeenteraad wordt om de 6 jaar verkozen door de inwoners van de gemeente. De samenstelling van de Gemeenteraad wordt bepaald door de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen. De raadsleden vertegenwoordigen de hele bevolking van de gemeente. De laatste gemeenteraadsverkiezingen vonden plaats op 14 oktober 2018.

In Oostkamp zetelen er 27 raadsleden. Liesbeth Gellinck (CD&V) is voorzitter van de Gemeenteraad. Ook de burgemeester en de schepenen maken deel uit van de Gemeenteraad. De gemeentesecretaris is secretaris van de Gemeenteraad en OCMW. De voorzitter van het Bijzonder Comité Sociale Dienst is Sebas Vande Ginste en maakt deel uit van de gemeente- en OCMW-raad.

De Gemeente- en OCMW-raad en komt minstens 10 keer per jaar samen. Dit gebeurt in Oostkamp normaal op de 3de donderdag van de maand om 19.30 uur in de raadzaal van OostCampus. De zittingen zijn toegankelijk voor het publiek. De agenda wordt 8 dagen vooraf gepubliceerd op de gemeentelijke website en kan je hieronder aanklikken op de website van onze gemeente