Sinds 2018 bestaat er ook het Bijzonder Comité  Sociale Dienst., Hier zetelen er 8 raadsleden. Het Bijzonder comité komt  ook minimum 10 keer per jaar samen. de 3de dinsdag van de maand om 20 uur in de raadzaal van OostCampus. Deze zittingen zijn gesloten.