Tom Aerens

Bestuurslid, Verruimingskandidaat

  Ik ben Tom Aerens, 43jaar, trotse papa van 3 (Lowie 7j, Marthe 4j en Guust 2.5j) en gelukkig samen met mijn vriendin Els Van Hoecke sinds 2000. Ik ben zoon van Marleen Fierens en Willy Aerens, oudste zoon van Gilbert Aerens.

  Sinds mijn geboorte woon ik in Moerbeke, Crevestraat daarna Damstraat, Vossel en in 1994 zijn we verhuisd naar Terwest.

  Vanaf 6 jaar tot mijn 14 de werd ik lid bij de scouts van Moerbeke (VVKSM) . Tegelijkertijd was ik actief als voetballer bij KFC Moerbeke. Ook van judo heb ik graag geproefd bij Arashi-Kwai in de Drongendreef.
  Na het lager onderwijs in de Crevestraat, ging ik naar Zelzate voor de eerste vier jaar en daarna naar Lokeren (KTA). Ik sloot daarna aan bij defensie.
  Eerst heb ik een jaar in Sint - Truiden vertoefd (1992-1993), school voor Onder-Officieren , daarna een tijdje gewerkt als Militaire Politie (MP) aan het parlement om daarna tewerkgesteld te worden als ambulancier in de kazerne van Burcht ( Zwijndrecht). Dit was een zeer boeiende leerschool voor mij. Ik kreeg promotie en ging hierdoor werken in het militair ziekenhuis te Brussel (Neder-Over-Heembeek). Van 2008 tot 2017 heb ik daar gewerkt als ambulancier en chauffeur op de Mug van het Militair Hospitaal.
  In 2005 kochten Els en ik een huis op de Kruisstraat. Na vier jaar verbouwen (wat tevens een hobby is geworden) zijn we in 2009 in het pand gaan bewonen.
  Van mijn 16de tot mijn 22ste was ik actief in het bestuur van jeugdhuis Spectrum en in de periode 2000-2002 ben ik even cafébaas geweest van café Luna te Lokeren alwaar ik mijn vrouw heb leren kennen.

  Omwille van medische redenen ben ik sinds kort huisman hetgeen ik met veel plezier doe. Het huishouden, boodschappen , was en plas, de tuin onderhouden , werkjes aan het huis uitvoeren is nu mijn nieuwe uitdaging geworden.
  Mijn engagement voor de sociaal zwakkeren heeft steeds bij mij geleefd en ik hoop via deze nieuwe uitdaging effectief een verandering te helpen bewerkstelligen.

  Sociaal engagement (zeker voor kansarmen) en verkeersveiligheid, daar ga ik voor !

  Sociaal engagement
  - Betaalbaar woonaanbod
  - Sociale tegemoetkomingen beter bekendmaken, niet alleen digitaal
  - Kringwinkelpunt in Moerbeke

  Aangename leefomgeving :
  - betaalbare tarieven containerpark om sluikstorten tegen te gaan
  - investeren in speelpleintje, picknick tafel …ook op Kruisstraat !
  - geluidsoverlast E34 Moerbeke-Noord grondig aanpakken

  Verkeersveiligheid
  - snelheidshandhaving ook op Kruisstraat en Moerbeke-Noord !
  - veilige schooloversteek school Zonnebloempje
  - veilige (fiets)oversteek tussen Moerbeke-Noord en centrum