Martine Dieleman

Gemeenteraadslid

  Geboren en getogen op de Kruisstraat en fier om hier tussen de mooie natuur, de polders en kreken te wonen.

  Tijdens mijn jeugdjaren heb ik veel plezier beleefd bij de Scouts. Toen we als leiding in de jaren 80 de Kapoenen hebben opgestart was dit de jongste en tevens de eerste gemengde groep bij de afdeling Moerbeke.

  Ik werk als verpleegkundige in de palliatieve zorg. Werken in de zorgsector heeft me geleerd hoe belangrijk het is om in moeilijke, kwetsbare momenten er voor elkaar te zijn en zorg te dragen.

  In mijn vrije tijd ga ik regelmatig joggen en engageer ik me als kernbestuurslid bij de KVLV en als lid van de Cultuur Adviesraad.


  Positieve, mooie, warme en aangename leefomgeving daar ga ik voor!

  Een b(l)oeiend Moerbeke…
  … waar ook de verbondenheid met het noorden van Moerbeke niet uit het oog verloren wordt
  … waar de geluidsoverlast ten gevolge van het toenemend verkeer op de E34 wordt aangepakt met een groene buffer.

  Een b(l)oeiend verenigingsleven…
  … met aangepaste ondersteuning en stimulering
  … met een goede onderlinge samenwerking, ook over de zuilen heen, wat extra mogelijkheden creëert.

  Aandacht voor de jongeren…
  … waar betaalbaar wonen mogelijk is
  … met ondersteuning voor startende ondernemers.