Kathleen Plasschaert

Gemeenteraadslid, Verantwoordelijke publicaties & website & sociale media

  Mijn prille kinderjaren bracht ik door in onze buurgemeente Wachtebeke, om vervolgens als tiener verder op te groeien in de voormalige brouwerij op de pittoreske Lindenplaats als lid van de vijfde generatie. Op 35 jarige leeftijd, verliet ik de Lindenplaats om aan te meren aan de opgewaardeerde Moervaart in al zijn pracht !
  Zowel mijn humaniora als hogere studies doorliep ik in Gent waardoor ik in Gent bij de scouts VVKSM Sint-Godelieve en later Sint-Barbara talrijke leuke en leerzame jaren mocht beleven als tak-, groeps-, districts- en gouwleiding. Op 30 jarige leeftijd sloot ik mijn actieve scoutsleven af als weekendresident op de domeinen Moerkensheide in de Pinte.
  Na de prachtige scoutstijd werd reizen een tweede grote passie in mijn leven . Met de rugzak menig land doorkruisen en zoveel mogelijk de locale cultuur en natuur opsnuiven, zijn dan ook heel waardevolle ervaringen.
  Als bachelor industriële scheikunde ben ik werkzaam als Senior lab operations analyst bij Pfizer te Puurs.

  Vanuit mijn dagelijkse passie wil ik dan ook mijn bijdrage leveren voor volgende thema's in onze gemeente : klimaat - mobiliteit - jeugd daar deze (on)rechtstreeks met elkaar verbonden zijn !
  Moerbeke klimaatdorp en propere pionier zijn een eerste actieve opstap (geen woorden maar daden) om hieraan bij te dragen maar we hebben echter alle inwoners nodig om van onze gemeente een duurzamer dorp te maken waar ook onze jeugd een toekomst heeft !
  Vanuit mijn eigen interessewereld , passie voor de natuur (scouts, wandelen, fietsen, reizen), wil ik mij ook tenvolle concentreren op het behoud van ons Moerbeeks waardevol landschap zowel voor professionele als recreatieve doeleinden en deze in harmonie met elkaar verweven.


  100 % engagement voor duurzaamheid, daar ga ik voor !

  Duurzame mobiliteit :
  - voorrang voor de zwakke weggebruikers : STOP-principe
  - uitbouwen van de hiervoor noodzakelijke infrasctructuur

  Duurzame leefomgeving :
  - (groene) speelzones voor onze kinderen
  - streven naar behoud groene karakter van onze gemeente, ook in de nieuwe verkavelingen met oog voor de landbouw
  - bewust afvalbeleid in het bijzonder bestrijding zwerfvuil

  Duurzame projecten :
  - Moerbeeks klimaatplan omzetten in praktijk : met de nadruk op meer ruimte en veiligere infrastructuur voor zwakke weggebruiker !
  - korte keten : sensibiliseren/ promoten van lokale produkten
  - “duurzaam denken “ in het dagelijkse leven stimuleren