Karen De Block

Bestuurslid, Verruimingskandidaat

  Na mijn studies klinische psychologie en enkele jaren werkende als psycholoog, toch mijn hart verloren aan het lesgeven aan anderstalige nieuwkomers in Gent. Na een buitenlands avontuur heb ik toch bewust gekozen om de kinderen te laten opgroeien in ons groen en rustig Moerbeke. Mijn zorg en bekommernis gaan dus vooral uit naar een veilig Moerbeke waar aandacht is voor de zwakke weggebruiker, een gemeente waar ruimte is voor de jeugd(vereniging) en waar alle mensen de zorg krijgen die ze nodig hebben. Ik ben naast fulltime leerkracht en mama van drie ook actief in de KLJ, supporter op de voetbal en de volleybal en fiets (als hobby) elke dag naar het werk.

  Verbondenheid en duurzaamheid, daar ga ik voor !

  - jeugdverenigingen :
  creatief initiatief stimuleren
  democratische en aantrekkelijke tarieven
  infrastructuurwerken financieel ondersteunen

  - huis van het kind :
  ondersteunend netwerk kinderen en jongeren uitbouwen, gemeenteoverstijgend
  preventieve en curatieve (opvoedings-)ondersteuning stimuleren
  samen met de jeugdraad initiatieven rond meer sociale inclusie

  - veilig verkeersbeleid :
  fiets- en wandelpaden veel veiliger en degelijker uitbouwen
  locale problemen ivm verkeersveiligheid sneller aanpakken
  veiliger fietsroutenetwerk uitbouwen
  autoluw maken van straten rond scholen