Antje Van Hecke


  Een stimulerend beleid voor kinderen en jongeren !

  Verenigingsleven : actief stimuleren & ondersteunen
  • Een investeringsbonus voor de verenigingen
  • Bewaken inkomstenmodel sportclubs
  • Tijd nemen voor nieuwe ideeën en dialoog

  Financiën – Belastingen: vertrouwen is goed, controle is beter
  • Wonen in Moerbeke betaalbaar houden voor jonge mensen
  • Middenstand en ondernemers stimuleren

  “Samen”leven
  • Meer speelpleintjes en groen/rustzones in nieuwe verkavelingen
  • Verbeterd aanbod recreatie en ontspanning
  • Buurtwerking stimuleren