Speerpunten en programmafolder verkiezingen 2012 :

 

1. Een nieuwe bestuursstijl

CD&V Moerbeke wil een andere aanpak, gebaseerd op een nieuwe bestuursstijl

2. CD&V Moerbeke heeft visie op mobiliteit

CD&V wil een veilig Moerbeke voor {Alle weggebruikers}

3.  Een welvarende groene gemeente

CD&V Moerbeke ziet de grote hoeveelheid natuur en open ruimte in Moerbeke als een grote opportuniteit voor de ontwikkeling van economische activiteit en recreatie in Moerbeke

4. Wonen in Moerbeke: belangrijk voor iedereen!

 Wij liggen wakker van een doordacht woonbeleid, met aandacht voor woonomgeving en kwalitatieve aspecten

5. Een dynamisch & stimulerend beleid voor jeugd, verenigingen en ontwikkelingshulp {iedereen inbegrepen}

CD&V Moerbeke wil vrijwilligers ondersteunen bij het uitbouwen van het verenigingsleven

6. Als een goede huisvader … een efficiënt beheerde gemeente

CD&V Moerbeke wil oplossingen voor schuldsituatie

7. Het belang van intergemeentelijke samenwerking

In discussie met de burger de verschillende mogelijkheden overwegen en de toekomst van Moerbeke verstandig plannen

8. Economie & tewerkstelling bevorderen

CD&V Moerbeke wil Moerbeke economisch versterken

9.  Sociaal beleid met aandacht voor kansarmen

Omdat bij CD&V Moerbeke iedereen inbegrepen is

10. {Kinderen inbegrepen}

Aandacht voor Moerbeekse scholen