Een onderhouds- en investeringsbonus voor (jeugd)verenigingen.

Onze verenigingen zijn het peper en zout van de gemeente. Hun werking zorgt ervoor dat vele inwoners een zinvolle vrijetijdsbesteding hebben. Inwoners die elkaar ontmoeten om iets bij te leren, een spel te spelen, of gewoon om samen te zijn en voetbal te kijken… Die volledig vrijwillige inzet verdient ons grootste respect en als bestuur willen we dat maximaal ondersteunen door voor jeugdbewegingen een investeringsbonus te voorzien: Voor elke euro die een jeugdvereniging zelf investeert in infrastructuur of duurzaam materiaal, betalen we een halve euro terug (gereglementeerd, met een maximum van € 10.000/jaar of € 25.000/5 jaar). Daarnaast installeren we voor alle verenigingen een onderhoudsbonus. Een duidelijke stimulans om het vrijwilligerswerk zuurstof te geven!