We willen zorg dragen voor de Moerbekenaar

Multidisciplinair zorgcentrum

Gezondheidszorg dichtbij is belangrijk. Wie zorgbehoevend is, kan zich vaak niet ver verplaatsen. We willen hier als bestuur zwaar op inzetten en faciliteren de komst van een multidisciplinair zorg- & gezondheidscentrum. Hier kunnen zorgverstrekkers zoals artsen, psychologen, kinesisten, diëtisten, verpleegkundigen, … op 1 campus of in hetzelfde gebouw worden bezocht.

Betere informatie over het sociaal aanbod

Moerbekenaars weten vaak niet welke ondersteuning het sociaal huis allemaal biedt. Zo zijn er bijvoorbeeld mantelzorgers die al jarenlang de beste zorgen geven, maar geen premie aanvragen die de gemeente hiervoor geeft. We willen met kleine maar gerichte inspanningen zorgen dat het sociaal aanbod beter gekend is. Om dit te realiseren voorzien we een communicatiebudget voor de maatschappelijk werkers: Vanuit hun expertise kunnen ze per doelgroep kiezen voor periodieke brochures, digitaal aanbod, persoonlijke toelichtingen op individueel of groepsniveau enz…

                                                                      

Sociale inclusie is een absolute waarborg voor een warme samenleving.

We stipten reeds het belang aan van goede wegen en voetpaden: Wie schrik heeft om zich te verplaatsen, blijft vaak thuis. Daarom zijn “rolvriendelijke” wegen, veilige fietspaden en een fietsbrug of –tunnel voor ons zo belangrijk.

Het is als bestuur onze plicht om iedereen toegang te geven tot het publieke leven. Maar we zijn ambitieuzer: We willen jaarlijks samenzitten met alle  verenigingen om te kijken hoe we hun werking kunnen ondersteunen, of ze zich kunnen openstellen voor mindermobielen, kansarmen, mensen met een beperking, enz…

Hieruit moeten actieplannen volgen: Onze maatschappelijk werkers kunnen vanuit hun kennis ondersteunen of doorverwijzen naar experten. Waar nodig maken we gericht budget vrij voor waardevolle initiatieven.

Huis van het Kind!

We riepen Open VLD eerder dit jaar op om als gemeente aan te sluiten bij het netwerk “Huis van Het Kind Lokeren”. In dit samenwerkingsverband zorgen verschillende organisaties samen voor ondersteuning van (toekomstige) gezinnen. Onze aansluiting bij dit netwerk kan het aanbod voor onze kinderen en gezinnen verrijken en versterken!