GEWOON DOEN dat ruimtelijk ordenen!

Ontwerpbureaus en commissies hebben de voorbije jaren al veel plannen mogen voorstellen om ons grondgebied goed ruimtelijk in te richten. We beschikken over kilometers tekst aan gegevens, het is tijd om te beslissen en uit te voeren!

 

Prioriteiten bij onze ruimtelijke ordening!

De dorpskern aanpakken is een absolute prioriteit. Het is echt tijd dat we de Markt als centrale ruimte opwaarderen en dat de Opperstraat de uitstraling en inrichting krijgt die ze verdient.  Op de Kruisstraat kunnen we met verstandige ingrepen een heel stuk aan gezelligheid winnen.

Landbouw- en natuurgronden vormen mee de identiteit van onze gemeente en deze willen we als “ruimtelijk erfgoed” vrijwaren. Via beheersovereenkomsten gaan we voor bloemenbermen langs percelen, we voorzien verbindingscorridors tussen de diverse natuurgebieden en willen gemeenschappelijke grond voor ‘samen tuinieren’ financieel waarderen … We gaan ervoor!