Ondernemers: Onze steun hebben jullie!

Het is als handelaar niet makkelijk om in Moerbeke een kleine onderneming op te starten én te behouden. Belangenbehartiging van zelfstandig ondernemen gebeurt nu vanuit privé-initiatief. We willen dit als bestuur meer ondersteunen (onderneming in de kijker, e-loket, bijeenkomsten, brochures, …). Bovendien willen we projectsubsidies aanbieden voor initiatieven die het Moerbeekse ondernemersklimaat verbeteren.

“Koken kost natuurlijk geld”: Onze schepen van middenstand zal er niet alleen voor zorgen dat ondernemers zich beter kunnen organiseren. Waar mogelijk zorgen we dat handelaars voor hun initiatieven richting provinciale of Vlaamse subsidies worden geleid. Als goede bestuurders zetten we ook voor de eigen hulp maximaal in op beschikbare financiële steun.

We stimuleren winkelen in eigen dorp. Gezien de relatief kleine afstanden zien we dat het liefst te voet of per fiets.  Dat maakt de winkelomgeving veiliger en gezelliger.  Tegelijkertijd zijn we ons ervan bewust dat niet iedereen die mogelijkheid heeft.  Ter ondersteuning van de zelfstandige kleinhandel willen we (in overleg) gericht voorzien in enkele parkeerplaatsen met beperkte duurtijd tijdens openingsuren.