Degelijke voet-en fietspaden: een speerpunt!

Vele verplaatsingen binnen ons dorp zijn slechts over korte afstand en kunnen door gezonde mensen in  theorie perfect te voet of met de fiets worden afgelegd. Daar word je fit van en het spaart het milieu. Helaas ontbreekt het vaak aan fietspaden en veilige oversteekplaatsen. De voetpaden die we hebben zijn, op enkele uitzonderingen na in slechtestaat. Daar willen we verandering in brengen.

* Een veilige fietsverbinding tussen Moerbeke-Noord en centrum verlaagt de kans op sociaal isolement, stimuleert fietsgebruik én biedt toeristische mogelijkheden!

* We doen een “stratentoets” en openen een meldpunt waar inwoners gevaarlijke situaties kunnen signaleren.

* Het STOP principe toepassen in de praktijk : we maken een prioriteit van degelijke voet- en fietspaden en veilige oversteekpunten!

                                              

Eenzaamheid bij Senioren? We beginnen met goede mobiliteit!

Slechts weinig voet- en fietspaden liggen er verzorgd bij. De meeste liggen al véle jaren te wachten op grondig herstel. Al eens een rolstoel/buggytest gedaan vanuit de assistentiewoningen of het woonzorgcentrum naar de Markt? Sommige delen zijn bijna niet toegankelijk voor rollators. Tegels liggen los en water spat op. Sommige ouderen verplaatsen zich soms midden op straat of … blijven thuis! Ons eerste actiepunt tegen eenzaamheid: we beginnen met goede voetpaden!

De huidige meerderheid beloofde overigens 6 jaar geleden al om de Markt te vernieuwen en het centrum aan te pakken. De  opmaak van het gemeentelijk mobiliteitsplan is reeds enkele jaren oud. In het laatste jaar voor de verkiezing heeft het bestuur nu de hulp van de Vlaamse bouwmeester ingeroepen . Het is tijd om te beslissen en plannen effectief uit te voeren!

* Fietssnelwegen moeten dringend veilig verbonden worden. De oversteek Melkerijstraat/Statiestraat blijft levensgevaarlijk. 

* De oversteekplaatsen van belangrijke fietsassen moeten prioritair veiliger worden (denk aan de kruising fietsroute-Moerhofstraat). 

 * We doen een stratentoets en kijken waar fietspaden/ fietssuggestiestroken nodig zijn (denk opnieuw aan de Moerhofstraat) 

* We onderzoeken de plaatsing van overdekte fietsparkings in het centrum om fietsgebruik aan te moedigen 

* De veiligheid in het centrum moet verhoogd worden door installatie van zone 30 vanaf Smatch tot rondpunt Suikersite. Op dit traject liggen 3 schooltoegangen, een crèche, dagopvang voor ouderen , assistentiewoningen, banken, winkels, café’s enz… Hiervoor moet de infrastructuur uiteraard worden aangepast. 

 * We willen bijkomende vaste en mobiele snelheidsdisplays om inwoners en  passanten te sensibiliseren en zo de snelheid te handhaven. - Een actieve dialoog met inwoners over speel- of schoolstraten, woonerven, parkeerdruk, …