De aanslagvoet opcentiemen onroerende voorheffing is in Moerbeke véél te hoog. Hierdoor is het moeilijk om een eigen woning te verwerven en te behouden: Wij gaan deze belasting verlagen.

U hebt het ongetwijfeld gevoeld in uw gezinsbudget: Open VLD liet de voorbije 6 jaar de opcentiemen stijgen van 1.100 naar 1.860, een stijging van maar liefst 69%! Deze opcentiemen bepalen de onroerende voorheffing die u jaarlijks betaalt (zogenoemde grondbelasting). Bovendien verhoogde ze ook de aanslagvoet aanvullende personenbelasting van 6% naar 7%.

Het Vlaams gemiddelde van de opcentiemen is 1.391, een pak lager dan Moerbeke. Ook in onze buurgemeenten zijn deze opcentiemen allemaal lager. Wij gaan voor een onmiddellijke daling naar het Vlaams gemiddelde en werken dan gefaseerd naar 1.250, hetzelfde niveau van Lokeren.

Mits goed beheer, laten de gemeentefinanciën deze verlaging toe:

  • De schuld is gestabiliseerd (vroeger was ze véél te hoog).
  • De autofinancieringsmarge 2017 laat voldoende ruimte.
  • Er zijn opportuniteiten aan inkomstenzijde zoals o.a. de ontwikkeling suikersite. Een verlaging kan zorgen voor meer inwoners die bijdragen.

Een betaalbare woning is een basisbehoefte. Deze verlaging is een democratische maatregel die veel inwoners meer financiële ademruimte geeft en ze verhoogt  de aantrekkelijkheid van Moerbeke.