Een gezonde leefomgeving is voor ons een must!

  • Ondersteuning van producenten: op diverse verdeelpunten gratis brochures met initiatieven van de korte keten
  • Bedankt propere pioniers! We willen sluikstorten vermijden door tarieven containerpark zeker niet te verhogen
  • Samentuinen vinden we een prachtig initiatief: Leren van elkaar om op een gezonde wijze producten te telen
  • Zorgzaam omgaan met de natuur = Zorgzaam omgaan met elkaar. Samen sterk!
  • Landbouwgronden zijn onze voedingsbron! We willen hardwerkende landbouwers in goede en slechte tijden omkaderen
  • Klimaatdoelstellingen halen = een must! In Moerbeke samen met Interwaas onze schouders er onder zetten

                                                                                                                                                      

Zonder land- en tuinbouw geen voedsel en prachtig groen.

Deze sectoren werken hard en zorgen bovendien voor tewerkstelling! Duurzame landbouw willen we versterken door bestuurlijke participatie bij beheersovereenkomsten en ondersteuning aan korte keten initiatieven. Het waterbeleid willen we in samenwerking met de Polder verstandig ontwikkelen. Om alle landbouwers maximaal te ondersteunen willen we een neutraal ambtelijk aanspreekpunt dat bij problemen zoals extreme droogte of regen faciliterend werkt.

Moerbeke = groene long

Met onze ligging tussen het Gentse en Antwerpse havengebied is Moerbeke een echte groene long. We willen het unieke karakter van onze natuurgebieden ondersteunen. Uiteraard zijn natuurlijke overstromingsgebieden met respect voor landbouw hierbij belangrijk.

Als bestuur is het onze taak om samen met de milieuraad duurzame energievormen te stimuleren en te zorgen dat ons dorp een bewust afvalbeleid voert. Zwerfvuil moet maximaal bestreden worden.  Hiertoe beloven we om de tarieven van het containerpark niet op te trekken de komende legislatuur.

                                                                                                                                                                 

Creatief groen

Waar mogelijk steunen we initiatieven rond samen tuinieren, een kinderboerderij, een petanque-baan, boerenmarkten, ….