Nieuwsbrief
Moerbeke-Waas
N°3 - 11/09/2012
 
 

CD&V Moerbeke gaat voor een ambitieus groen programma

Voor de verkiezingen van 2012 kiest CD&V Moerbeke voor “welvarende groene gemeente“ als één van de slogans binnen het programma. CD&V Moerbeke ziet de grote hoeveelheid natuur en open ruimte in Moerbeke als een grote opportuniteit voor de ontwikkeling van economische activiteit en recreatie in Moerbeke (bv voor ontwikkeling van horeca, ecotoerisme en lokale economische activiteit).  Verder willen we ook een duurzame, authentieke en kwalitatieve leefomgeving voor onze inwoners creëren. Om dit te verwezenlijken willen we het landelijke karakter van de Moerbeekse dorpskern en het achtergebied verfraaien en versterken.

Lees meer ›

Ook de provincie stelt krammikig begrotingswerk aan de kaak

CD&V Raadslid Lut van de Vijver klaagde in een schrijven aan de provincie aan dat in de raadszitting van 24 april 2012 zonder schroom een begrotingswijziging werd goedgekeurd waarin 500.000 euro inkomsten werden opgenomen zonder inhoudelijk voorwerp. In realiteit schoof het liberale bestuur een belastingsverhoging van 33 % (van 6 naar 8%) van de inkomstenbelasting door naar de volgende legislatuur. Ondertussen werd deze voormelde ontvangst geschrapt door een nieuwe budgetwijziging op de raadszitting van 3 juli 2012.

De Gouverneur bevestigt in een schrijven aan ons raadslid dat de begrotingswijziging onvoldoende was gemotiveerd laat staan geïnformeerd aan de raadsleden en terecht afgevoerd.  Bovendien kondigt de gouverneur een nauwkeurig toezicht aan op de begrotingswijzigingen die in de toekomst door het bestuur aan de gemeenteraad ter goedkeuring worden voorgelegd.

Lees meer ›

 
Waar moet CD&V in de volgende legislatuur werk van maken? De komende weken zal CD&V zijn programma letterlijk in kaart brengen via een google-maps applicatie.
Op onderstaande kaart leer je de CD&V ploeg kennen en geven we alvast een overzicht hoe we Moerbeke de komende jaren graag samen met jullie willen 'verbouwen'. Door in te zoomen en te klikken op de 'inbegrepen' accolades krijg je meer uitleg hoe we dit willen doen! Heb je zelf nog een aandachtspunt, dan kan je dat zeker aan ons kwijt via moerbeke.cdenv@gmail.com!

Lees meer ›

Kalender