Nieuwsbrief juli 2012
Moerbeke-Waas
N°2 - 07/07/2012
 
 

CD&V Moerbeke wil duidelijk antwoord op fusiescenario

In haar verkiezingsmemorandum stelde de organisatie VOKA dat gemeenten met minder dan 20.000 inwoners eigenlijk niet meer leefbaar zijn. Bevoegd minister Geert Bourgeois  verklaarde achteraf dat hij voldoende inspraak van de lokale besturen en bevolking mee wil laten beslissen bij een mogelijke fusieronde, maar "dat het debat over de financiële haalbaarheid en bestuurlijke efficiëntie van kleinere gemeenten" wel definitief was geopend, zoals ook werd gesteld in het Witboek interne staatshervorming (2011).

In de gemeenteraad van 3 juli vroegen we aan het VLD-bestuur wat hun visie is op de stellingname van VOKA en minister Bourgeois, maar ze wensten geen stelling in te nemen, en schoven het perspectief op een duidelijke visievorming door naar een volgende bestuursploeg, na de verkiezingen van oktober.   Als Christendemocraten geloven we graag in innovatieve vormen van intergemeentelijke samenwerking als oplossing voor Moerbeke (zoals plaatsvervangend Burgemeester Marc Fruytier stelde in het Nieuwsblad als antwoord op de stelling van VOKA). Ook hier wensen we echter een duidelijke strategie en visie, we blijven immers een beetje op onze honger zitten hoe VLD deze intergemeentelijke samenwerking wil vergroten?

Lees meer ›

Verslag gemeenteraad 03 juli 2012

Op de gemeenteraad kwam CD&V raadslid Lut van de Vijver vooral tussen naar aanleiding van de begrotingswijzigingen. Enkele belangrijke punten (parkeerplaatsen bouwproject Markt, Damstraat), milieureglement IDM en houding van het bestuur tov fusies en intergemeentelijke samenwerking

Lees meer ›

 
Op de informatie-avond van 20 juni te Moerbeke-Waas  omtrent de bekendmaking van het openbaar onderzoek naar de bestemming van de zone Achterdreef, Jeanne Van Parys, Moerhofdreef, Bosdreef bleek dat het RUP dit gebied  vaststelt als ‘relictzone’. Dit betekent dat de provincie dit gebied ziet als een landschappelijk samenhangend gebied met relicten van het oorspronkelijke landschap, waarbij de open ruimte maximaal moet bewaard worden.

Lees meer ›

Kalender