Omdat de coronacrisis de lokale werking van tal van jeugd-, sport- en cultuurverenigingen hard heeft getroffen, besliste de Vlaamse regering om 87,3 miljoen euro uit het noodfonds te halen om lokale initiatieven te steunen.  Voor de gemeente Moerbeke betekent dit een eenmalige extra dotatie van 56.953€.  Helaas lijkt slechts een klein deel van deze extra steun te belanden bij de doelgroep, en kocht men zelfs al 70 parasols met deze steun.

Eerlijk en transparant

Toen duidelijk werd dat we als gemeente een extra dotatie zouden krijgen, deed de CD&V+ fractie aan de gemeenteraad een voorstel hoe deze steun eerlijk en transparant kon worden verdeeld onder de verschillende jeugd- cultuur- en sportverenigingen.  Hierbij was ons uitgangspunt om eerst naar de verenigingen zelf te luisteren. 

De verschillende adviesraden zouden alle betrokken verenigingen de vraag stellen wat hun geleden schade was (een geannuleerd eetfestijn of fuif,…) en welke extra kosten ze eventueel hadden moeten maken (aankoop van mondmaskers, handgels, extra spelmateriaal voor verschillende bubbels enzovoort…).  Met deze overzichten konden de adviesraden dan een voorstel doen over de verdeling van de middelen, gedragen door de Moerbeekse verenigingen.

Mocht er een overschot zijn, dan stelden we voor dit in fonds te houden beheerd door de sport-, cultuur- en jeugdraad.  Dit fonds kon dienen voor een goede werking de rest van het jaar en was dan ook een oorlogskas voor een eventuele nieuwe coronagolf.

 

Onduidelijk of oneerlijk? In elk geval niet effectief

De dag van de gemeenteraad zelf werden we om 16u30 (!) verrast.  Vlak voor de gemeenteraad stuurde iemand ons de mail door die de verenigingen net hadden ontvangen.  In deze mail informeerde het gemeentebestuur de verenigingen over hoe de middelen zouden worden verdeeld.  Zonder overleg in de gemeenteraad, zonder inspraak van de verenigingen.  We vinden het belangrijk om transparant te zijn, dus voegen we de link naar de mail (klik hier) integraal toe aan onze tussenkomst.

Op de gemeenteraad hebben we onze teleurstelling uitgesproken over deze manier van werken.  Open VLD was verrast dat we de vraag op de gemeenteraad stelden, blijkbaar had men dit liever in stilte geregeld.  Ze zijn duidelijk al vergeten dat in hun verkiezingsprogramma (blz 9) letterlijk stond: “Via OBJECTIEVE reglementen zorgen we dat jeugd- en sportverengingen financieel een duwtje in de rug krijgen”.

We zijn het absoluut oneens met deze eenzijdige beslissing van het gemeentebestuur:

  • De subsidie is duidelijk bedoeld voor jeugd-, cultuur- en sportverenigingen.
  • De schijven worden verdeeld zonder inspraak.  Waarom hebben we adviesraden als ze niet worden gehoord bij de toewijzing van bijna 60.000 euro belastinggeld? Waarom probeert men de oppositie monddood te maken door de gemeenteraad over te slaan?
  • 1/3 van de middelen wordt exclusief toegewezen aan verenigingen die DEZE ZOMER iets organiseren samen met lokale horeca.  Verenigingen draaien op vrijwilligers.  Die genieten tijdens de zomer ook graag van vakantie of hebben zelf al activiteiten gepland.  Het is niet eerlijk om hen extra te laten werken voor middelen die dienen om hun NORMALE werking te ondersteunen. 
  • Open VLD zegt dat ze onder tijdsdruk stonden om hun beslissing te motiveren.  Geen enkele overheid heeft een timing verplicht.  Deze subsidie holder de bolder opsouperen in juli en augustus is niet slim en getuigt niet van verantwoordelijk bestuur. De uitkering van Vlaanderen zal trouwens pas later dit jaar worden doorgestort.
  • Waarschijnlijk is de haast waarmee dit moet passeren ook ingegeven door een uitgave die ondertussen al gebeurde -> het feestcomité heeft reeds 70 parasols aangekocht ter waarde van 6.589 euro voor “Moerbeke Zomert”.  Bovendien wordt er nog heel wat budget gereserveerd voor publicaties en dergelijke.   Dit is niet waarvoor de subsidie bedoeld was!

Het gemeentebestuur probeert duidelijk nog snel een reclamestunt te realiseren voor de zomervakantie en als een soort Sinterklaas met geld te smijten.  Helaas zijn er veel verenigingskindjes bij wie de Sint niet zal passeren, ook al zijn ze meer dan flink geweest.

We geloven in de kracht en de volwassenheid van de jeugd- cultuur- en sportraad om samen het resterende fonds te beheren dat overblijft na aftrek van hun kosten en gemiste inkomsten. 

Een voorspelbaar einde van het verhaal

Open VLD was op de gemeenteraad niet bereid hun beslissing terug te schroeven.  Nochtans waren zowel de fracties van CD&V+, MEns én NVA absoluut tegen dit beleid en stelden we een alternatieve aanpak voor.

Wij betreuren dit ten zeerste.  Het bestuur had zich al vastgereden in beloofde en verregaande engagementen waardoor ze niet meer terug konden.  De verkiezingsslogan “gewoon doen” wordt alle eer aangedaan, het verkiezingsprogramma waarin “participatie” werd beloofd wordt hier naast zich neergelegd.

De beslissing konden we als oppositiepartij niet meer beïnvloeden, we hebben wel aan de financieel beheerder gevraagd om een duidelijk overzicht van alle extra uitgaven te mogen ontvangen in het kader van deze subsidie. De financieel directeur meldde dat de kosten tot op heden “zeer beperkt” gebleven zijn en zal het geheel van subsidies en uitgaven voor onze fracties bijhouden.

We wensen af te sluiten met een uitdrukkelijke boodschap aan alle Moerbeekse vrijwilligers:  Laat jullie vooral niet ontmoedigen en blijf jullie inzetten voor de vereniging waarin jullie geloven.  We beloven jullie dat we alles doen wat we kunnen om maximale ondersteuning te bieden!

De CD&V+ fractieleden

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.