CD&V+ vraagt de opmaak van een degelijke parkeervisie en beleidsplan voor de gemeente.

Op de gemeenteraad van dinsdag 3 maart 2020 werd door onze fractie een extra agendapunt aangaande de parkeerdruk naar voor gebracht.

Naar aanleiding van de stijgende parkeerdruk op meerdere plaatsen in onze gemeente en in afwachting van de aangekondigde mastervisie van 2050, het snelheidsplan en bijhorende circulatieplan benadrukken wij onze bezorgdheid aangaande deze parkeer overdruk in de nabije toekomst.

Recente nieuwbouwprojecten dreigen bestaande parkeerplaatsen in te palmen waardoor parkeernood en wrevel ontstaat in bepaalde buurten.  Met het nieuwe circulatieplan in volle ontwikkeling zullen bepaalde straten eenrichtingsverkeer worden en ook dit zal gevolgen hebben op de parkeermogelijkheden. 

We wensen bepaalde risicozones in kaart te brengen en alternatieve oplossingen aan te reiken. Zo kunnen bepaalde gemeentelijke gronden voorlopig gevrijwaard worden van volledige bebouwing in afwachting dat de parkeerbehoeften gekend zijn om deze eventueel als parkingplaatsen te kunnen gebruiken. 

De huidige bouwverordening met 1 parkeerplaats per wooneenheid en onze opmerkingen worden in de nabije toekomst zeker voor kritische reflectie geagendeerd zowel op vergadering van de GECORO als de werkgroep verkeer en mobiliteit. We voelen echter dat we deze bezorgdheden niet op de lange baan kunnen schuiven. 

Wij wensen op korte termijn een concrete, duurzame visie én strategisch, praktische keuzes voor het parkeerbeleid in Moerbeke, rekening houdende met de adviezen van de GECORO en de mobiliteitsraad.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.