Om de kwetsbare groepen extra ondersteuning te bieden, stelt de federale regering 100 miljoen euro ter beschikking van de OCMW’s, bovenop de 15 miljoen die eerder al werd vrijgemaakt. Daarnaast wordt 10 miljoen euro vrijgemaakt voor administratieve ondersteuning. De OCMW’s kunnen de middelen naar eigen inschatten gebruiken voor hulp aan wie getroffen is door de coronacrisis. Het kan bijvoorbeeld gaan om ondersteuning bij energiefacturen, huisvestiging, gezondheidszorg, voedselhulp, of psychosociale ondersteuning.

De toelageperiode voor de subsidie loopt tot en met 31 december 2021. 75% van de subsidie wordt betaald na publicatie van het koninklijk besluit. 25% zal worden betaald in de loop van het 4e kwartaal van 2020.


Ter verantwoording van het gebruik van de subsidie, moet het OCMW uiterlijk op 28 februari 2021 een elektronisch verslag indienen, bestaande uit de gegevens over de in 2020 gerealiseerde uitgaven.


Daarnaast wordt een éénmalige coronapremie van 300 euro toegekend aan personen die een inkomensgarantie voor ouderen, een leefloon of een inkomensvervangende tegemoetkoming en/of een integratietegemoetkoming krijgen.


De coronacrisis heeft voor bijkomende kosten of ongemakken gezorgd voor deze groepen door de tijdelijke sluiting van scholen en opvanginitiatieven, moeilijkere vervoersmogelijkheden, tijdelijke onbeschikbaarheid van bepaalde producten, enzovoort. De premie moet helpen om die kosten te dekken.


De coronapremie wordt vanaf juli in zes schrijven van 50 euro uitgekeerd. Voor wie een inkomensgarantie voor ouderen krijgt, gebeurt dat via Federale Pensioendienst, voor inkomensvervangende tegemoetkomingen en/of integratietegemoetkomingen via DG Handicap en voor leefloners van de OCMW’s. Voor dat laatste zal de overheid de OCMW’s terugbetalen op basis van de toegekende bedragen.


De betaling van de premies gebeurt op hetzelfde moment als de normale uitkering. Er wordt niet meer dan één premie toekend per persoon, ook voor wie in verschillende categorieën valt.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.