Het is met diepe droefheid dat we dit weekend het overlijden vernamen van Johan Aper.  Zijn overlijden grijpt ons allen heel erg…

Lees meer

Schepen van  Sociale zaken Thierry Walbrecht kondigde tot onze vreugde de aanstelling aan van een advocaat bij het sociaal huis…

Lees meer

De vernietiging van de vergunning van de bouw van het sportcomplex door de Raad voor Vergunningsbetwistingen is voor alle…

Lees meer

Naar aanleiding van het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen over de bouw van het nieuwe sportcomplex wenst CD&V+…

Lees meer

Vanuit CD&V + willen we het belang van een correcte en transparante communicatie zowel naar onze inwoners als naar de raadsleden…

Lees meer

Wissel in de politieraad Deze avond zal Antje Van Hecke (gemeenteraadslid CD&V+)  zoals afgesproken bij de start van de huidige…

Lees meer

Een van de agendapunten op de gemeenteraad van 27 april 2021 was kennisname agenda algemene vergadering Interwaas. Interwaas is…

Lees meer

Kathleen volgt Karen De Block op, die begin januari verhuist naar  Wachtebeke. Daardoor kan ze haar mandaat niet langer opnemen.

Lees meer

Agendapunt 1  Bekrachtiging van het besluit van de burgemeester van 27 augustus 2020 houdende opheffing van het besluit van 20…

Lees meer

“Inbreng van adviesraden geslaagd en ingebouwd in het masterplan! CD&V+ geeft hiermee startschot voor het masterplan!” Enkel…

Lees meer

Het zou jammer zijn dat Moerbekenaren in nood of verenigingen of ondernemingen steunmaatregelen van de verschillende overheden…

Lees meer

Welke personen en diensten geven het coronabeleid concreet vorm voor Moerbeke? De Huisartsen spelen een zeer belangrijke…

Lees meer