CD&V Moerbeke staat voor :

  • Gedegen beleid, gebaseerd op kennis en cijfers
  • Een oor voor de burger, wij nemen uw klachten en voorstellen ernstig !
  • Open communicatie, wij willen samen met de burger Moerbeke vorm geven !
  • Streven naar een gezellige en leefbare gemeente voor jongeren, ouderen en gezinnen
  • Een gezonde begroting, met lage lasten voor inwoners
  • Een socialer Moerbeke waar mensen elkaar kunnen ontmoeten
  • Een groen en milieuvriendelijk dorp

 

Wil je mee helpen deze doelstellingen te verwezenlijken ?

Heb je concrete vragen of opmerkingen over het bestuur in Moerbeke ?

contacteer ons via moerbeke.cdenv@gmail.com, of spreek een van onze bestuurleden of mandatarissen aan !