Onze mensen

Ward Kennes

Burgemeester

Sumati Adriaensen

Voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst

Rob Guns

Schepen

Robby Diels

Gemeenteraadslid

Loes Boonen

Gemeenteraadslid

Bieke Van Ballaer

Voorzitter Gemeenteraad

Jan Biermans

Gemeenteraadslid

Erwin Loos

Gemeenteraadslid

William van der Vennet

Gemeenteraadslid

Marleen Verbeek

Fractieleider Gemeenteraad

Sylvie Van Hasselt

Lid Bijzonder Comité Sociale Dienst

Rein Sobrie

Afdelingsvoorzitter

Nick Stevens

Lid Bijzonder Comité Sociale Dienst

Stef Van Gorp

Lid Afdelingsbestuur

Jurgen Van Gorp

Lid Afdelingsbestuur

Hanne Baeyens

Lid Afdelingsbestuur

Filip Verwimp

Lid Afdelingsbestuur

Els Aerden

Lid Afdelingsbestuur

Elise van den Borne

Lid Afdelingsbestuur

Eddy Van Aelten

Lid Afdelingsbestuur

Sophie Van Gansen

Lid Afdelingsbestuur

Bart Hermans

Lid Afdelingsbestuur