De weg vooruit in Kalmthout

We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk.
Een tijd waarin de wereld in onze achtertuin ontploft;
waarin spanningen tussen culturen soms hoog oplopen;
een tijd waarin we soms moeten vechten om ruimte en zuurstof in ons eigen leven.
Dat alles zorgt voor onzekerheid.  
Omdat we deel uitmaken van een samenleving die zoekt naar nieuwe evenwichten.

Maar evengoed leven we in een periode van kansen, van mogelijkheden,
van nieuwe oplossingen voor oude problemen. Initiatieven van mondige én geëngageerde burgers groeien uit tot bewegingen van betekenis. Frisse ondernemers zoeken naar winst voor hun portefeuille én voor de samenleving. Steeds meer mensen kiezen bewust voor een meer haalbare combinatie tussen leven én werk, voor verbinding in de buurt én connectie met de andere kant van de wereld.
Die mensen die verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en de samenleving willen we draagkracht en slagkracht geven.
Dat is werk maken van een betrokken samenleving met een geëngageerde politiek van en voor mensen.

CD&V gaat resoluut voor die én-én-samenleving,
die het beste bundelt van alle mensen met de goeie wil om vooruit te gaan.
Het is tijd om niet meer te moeten kiezen tussen links of rechts, tussen twijfel of extremen. Het is tijd voor de weg vooruit. Waarop mensen het beste van zichzelf delen om samen verder te geraken. Meer WIJ, voor een sterker ik. Dat is de kracht van het centrum.

Die keuze voor engagement voor jezelf én de samenleving zit in het DNA van CD&V.
Een aanpak gedreven door respect en rechtvaardigheid.
Ons antwoord op de verharding in de wereld om ons heen.

De weg vooruit is kiezen voor een politiek die niet zoekt naar zondebokken,
maar naar oplossingen;
Een politiek die de levenskwaliteit verbetert van iedereen, zonder onderscheid.
Een politiek die meer dan ooit lokaal begint, in de buurt, de gemeente, de stad.
Omdat grote veranderingen klein beginnen.

De weg vooruit,
Dat is de weg naar zorgen voor jezelf én elkaar.
Naar een buurt waarin je jezelf kan zijn én je buren kent,
naar veilige en leefbare wijken, naar een warme thuis van en voor iedereen.
De weg vooruit loopt langs respect voor mekaar én de natuur,
langs het gezond verstand én de zotste dromen.
De weg vooruit daar kiezen wij voor, om 1001 redenen, maar vooral:
omdat het de weg vooruit is naar een samenleving waar iedereen mee is.

En die weg vooruit begint bij ieder van ons.
Dus stap mee op de weg vooruit. Kies voor respect en luisterbereidheid.
Ga voor rechtvaardige oplossingen waar ieder iets aan heeft.
Droom groot, en start klein. Zo maak je mee het verschil.

Speerpunten verkiezingsprogramma ‘De weg vooruit in Kalmthout’

Een nieuwe busverbinding naar Klina, investeren in kerkgebouwen voor het sociocultureel medegebruik en een gemeentelijke toekomst voor het terrein Diesterweg als speelruimte voor kinderen en jongeren zijn al enkele van de CD&V-prioriteiten.

De bouw van een nieuw gemeentehuis op het Kerkeneind is een project dat CD&V opneemt in haar verkiezingsprogramma. Dit moet plaats bieden aan alle medewerkers van gemeente én OCMW, die vanaf 2019 één nieuwe organisatie vormen.  Het OCMW-gebouw op Heuvel wordt dan een ‘welzijnscampus’, waar initiatieven rond gezondheid, welzijn en gezin worden samengebracht. In Achterbroek wenst CD&V ook een dorpshuis, naar het voorbeeld van het nieuwe dorpshuis in Nieuwmoer.

Inzake mobiliteit en ruimtelijke ordening zijn dit de prioriteiten: bescherming van de groene woonbossen, vrijwaren van het landbouwgebied, afbakenen van plaatsen waar appartementen mogen gebouwd worden, meer zones 30 in het verkeer, school- en fietsstraten en inzetten op deelauto’s en deelfietsen. De werken aan het kruispunt van Achterbroek en de heraanleg met nieuwe fietspaden van de Roosendaalsebaan, de Achterbroeksteenweg en de Putsesteenweg worden de belangrijkste wegenwerken.

De stationsomgeving van Kalmthout moet een aangenaam plein worden met voldoende groen en daarrond plaats voor kantoorfunctie, ouderenwoningen en bouwgronden die jonge gezinnen via erfpacht kunnen aanschaffen. CD&V gaat verder om meer betaalbare woningen aan te bieden in Kalmthout. Dat gebeurt o.a. met nieuwe sociale woningen in de woonuitbreidingsgebieden in Nieuwmoer en Achterbroek. De verdere heraanleg van het Heidestatieplein en de omliggende straten wordt het sluitstuk van de vernieuwde dorpskern in Heide. Op het nieuwe sportpark pleit CD&V voor een turnhal voor de Kalmthoutse turnverenigingen. En de jeugdverenigingen kunnen rekenen op meer middelen vanuit de gemeente voor de bouw van hun nieuwe lokalen.

Inzake veiligheid wil CD&V bijkomend inzetten op ANPR-camera’s en trajectcontrole langs de drukste wegen. Mobiele camera’s worden ingezet om overlast, zoals sluikstort, beter te kunnen bestrijden.

CD&V wil ook verder investeren in de buurtprojecten in de Kalmthoutse wijken. Die brengen mensen samen en dat leidt tot meer zorgzaamheid en hulp tussen buren. Ondernemers kunnen rekenen op bijkomende bedrijfsruimte met de uitbreiding van de KMO-zone Rijkmaker en nieuwe winkels en kinderopvanginitiatieven krijgen financiële steun van de gemeente.

Tot slot, de Kalmthoutse heide heeft nood aan een nieuwe en hogere brandtoren en bluswaterleidingen in het natuurgebied. Deze maatregelen passen in een betere bescherming van het natuurgebied tegen heidebranden. CD&V ijvert ook voor een vernieuwing van de parking en de bezoekersruimte aan de ingang van de Kalmthoutse heide, voor de Vroente.

 

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.