NIEUWSBRIEF
KALMTHOUT
N°8 - 02/03/2012
 
 

Nieuwe afslagstroken aan kruispunt Heide

De komende maanden wordt er gewerkt aan een betere inrichting van het kruipsunt van Heide. Ook de directe omgeving van de Kapellensteenweg wordt veiliger ingericht.

Begin maart starten de werken voor de aanleg van nieuwe voet- en fietspaden ter hoogte van het kapelletje aan het kruispunt. Dat loopt langsheen de Kapellensteenweg door tot aan de fietsdoorsteek naar de Van Dammedreef. Ook de hoek van de Beauvoislaan aan de andere kant van het kruispunt wordt voorzien van een veilig fietspad. Deze werken gebeuren in de berm en leveren nauwelijks hinder op voor het doorgaand verkeer. Aan de andere kant van de straat, vanaf de Fortis-bank op de hoek tot aan de Carrefour, legt de gemeente in augustus 2012 een voetpad aan. Dat komt op de gracht te liggen.

Met deze werken wordt voldoende ruimte gecreëerd voor de aanleg van afslagstroken op het kruispunt zelf. Daardoor verbetert de verkeersdoorstroming op de Kapellensteenweg. Ook in de Heidestatiestraat is het vaak lang aanschuiven voor de verkeerslichten. Het Vlaams Gewest werkt daarom ook aan een betere afstemming van de lichten waardoor ook daar de auto's vlotter kunnen passeren. Vandaag al wordt de verlichting zelf van het kruispunt vernieuwd. Er komt beter zichtbare LED-verlichting. In een volgende fase worden de palen opnieuw geschilderd.

Klooster Nieuwmoer wordt ‘dorpshuis’

Het oude klooster van Nieuwmoer naast de school De Maatjes wordt een dorpshuis. Het verouderde gebouw, eigendom van de gemeente, wordt vervangen door een nieuwbouw. Enkel de bestaande gevel wordt bewaard.

Schepen René Francken : “Het schepencollege stelde een architect aan voor de ontwerp-plannen. De nieuwbouw krijgt verschillende bestemmingen. Het gelijkvloers wordt een ruime ontmoetings- en ontspanningsruimte. Achteraan wordt een terrasje voorzien, dat uitkijkt op de speelplaats van de school. Die speelplaats wordt nog dit jaar helemaal vernieuwd. Binnenin is een publieke ruimte, met een toog en een keukentje. Er is ook ruimte voorzien voor computercursussen.” Zo zal het dorpshuis functioneren als 'antenne' van het dienstencentrum De Groten Uitleg. René Francken : “Daarmee wordt in ons dorp ook een aanbod gerealiseerd op maat van de ouderen, met plaats voor ontmoeting, ontspanning, cursussen en lokale dienstverlening.”

Op de verdieping krijgt de jeugdbibliotheek van Nieuwmoer een nieuwe stek. CD&V-raadslid Jan Oerlemans: “Ideaal gelegen zo vlak naast de school. De tweede verdieping is opnieuw een vergaderruimte en onder het dak komt de archiefruimte voor de school de Maatjes. Het gebouw wordt voorzien van een lift, zodat een maximale toegankelijkheid wordt gecreëerd voor de bezoekers.”

Ook in Achterbroek komt ondertussen het kloostergebouw op de Achterbroeksteenweg naast basisschool De Linde met gelijkaardige ideeën in beeld. De voorstellen kwamen boven via de bevraging van de dorpsraad. Het gebouw is eigendom van de Dekenij Essen, waarmee de gemeente gesprekken zal opstarten over de bestemming van het gebouw. Vanuit Achterbroek is men vooral vragende partij om er een initiatief voor kinderopvang te realiseren.


Centrumplan Kalmthout in uitvoering

Met de bouw van de nieuwe brandweerkazerne achter de huidige kazerne is de eerste fase in uitvoering van het ‘Centrumplan’ voor Kalmthout. Rond het gemeentehuis worden de volgende jaren verschillende initiatieven genomen met plaats voor een nieuwe verkaveling en bijkomende gemeenschapsvoorzieningen.

Burgemeester Lukas Jacobs, bevoegd voor Wonen : “Achter het gemeentehuis, waar vandaag de serres van Philippo Rozen staan, komt een nieuwe woonwijk met 47 woningen. Er wordt een nieuwe straat aangelegd vanuit het Kerkeneind over de parking van het huidige politiegebouw. Samen met de verkavelaar is gekozen voor een kwalitatieve invulling van betaalbare woningen. De gronden zijn immers gemiddeld 250 m² groot. Deze plannen geven vorm aan de kernversterking van het centrum van de gemeente. De verkaveling wordt in het najaar aangelegd.”

Deze verkaveling sluit naadloos aan bij de toekomstplanning voor een nieuw cultureel centrum en de uitbreiding van het gemeentehuis. Daarvoor werd eerder een ontwerp goedgekeurd via een architectuurwedstrijd. De bestaande brandweerkazerne wordt daarbij omgebouwd en uitgebreid. De plannen moeten concreet vorm krijgen vanaf 2014. Voor en achter de nieuwe voorzieningen wordt een ruime parking aangelegd. Immers, met de komst van het dienstencentrum is de parkeerdruk erg toegenomen in het centrum van Kalmthout.


‘Luierpremie’ van € 50 voor jonge ouders

Maarten De Bock, schepen van milieu : “Sinds vorig jaar leveren we in Kalmthout bijkomende inspanningen om onze afvalberg te verkleinen. Het huishoudelijk afval in je grijze en groene containers wordt nu gewogen en je betaalt een bijdrage op basis van dit gewicht. Naarmate je minder afval meegeeft, moet je minder betalen.”

Een deel van het restafval is echter niet te vermijden, zoals luiers bijvoorbeeld. Maarten De Bock : “Daarom compenseren we deze ‘meerkost’. We betalen een luierpremie van € 50 per kind per jaar, tot en met de leeftijd van 3 jaar.  Het bedrag kan gebruikt worden om de huisvuilophaling te bekostigen, de meerkost van het luierafval bij de onthaalouders te betalen of voor de aankoop van herbruikbare luiers. Ouders met jonge kinderen ontvingen recent daarvoor een aanvraagformulier.”

Ook inwoners die voor hun persoonlijk welzijn gebruik moeten maken van incontinentie- en stomamateriaal hebben recht op een sociale correctie van € 50.


Subsidies voor Kalmthoutse fietspaden

De gemeente doet heel wat inspanningen voor de aanleg van nieuwe fietspaden. Telkens slaagt de gemeente er ook in om voor deze projecten subsidies in de wacht te slepen. Dat gebeurt vanuit het Fietsfonds, met Vlaamse en provinciale middelen.

Schepen Jan Van Hooydonck : “Vlaams CD&V-minister van Openbare Werken Hilde Crevits zorgde zo voor  € 90.000 steun voor de aanleg van het fietspad in de Heikantstraat en € 50.000 voor het fietspad in de Heidestatiestraat. Voor de aanleg van het fietspad naast spoorlijn 12 ontving de gemeente van de minister ook € 85.000 voor het deel tussen Heuvel en de Vogelenzangstraat. In al die projecten legt provinciebestuur de andere helft bij.”

De provincie Antwerpen is volop bezig met de aanleg van de resterende delen langs de spoorlijn. De werken aan de Bevrijdingslei in Heide richting Kapellen zijn in uitvoering .In het voorjaar volgt nog de aanleg van een nieuw fietspad tussen de Vogelenzangstraat en de Kijkuitstraat. De voorbereidingen voor de aankoop van grond langs de spoorlijn tussen de Kijkuitstraat en het station van Heide lopen volop. De gemeente op haar beurt is bezig met de grondaankopen voor een vrijliggend fietspad langs de Essensteenweg en Wuustwezelsteenweg in Nieuwmoer en de Achterbroeksteenweg. De plannen voor fietspaden langs de Roosendaalsebaan, Putsesteenweg en het resterende deel van de Brasschaatsteenweg zijn in opmaak.
Badmuts niet langer verplicht in zwembad

De gemeenteraad van Kalmthout keurde op 26 januari een nieuw reglement van inwendige orde van het gemeentelijk zwembad goed. Het bestaande reglement was verouderd en werd aangepast aan de huidige situatie. Het nieuwe reglement bevat uiteenlopende bepalingen die de veiligheid, de orde en de hygiëne in het zwembad garanderen.

Eén van de voornaamste wijzigingen is het gebruik van de badmuts. Vanaf 1 februari 2012 is het dragen van een badmuts niet langer verplicht voor de vrije zwemmers, voor de zwemclubs en voor de leerlingen van het secundair onderwijs.

Sportschepen Gust Van Loon : "Omwille van veiligheidsredenen blijft het gebruik van de badmuts wel verplicht voor de kinderen en kleuters die met de lagere school komen zwemmen. Daarvoor blijft het bestaande kleurcodesysteem voor de badmutsen in voege. Daaruit blijkt welk zwemniveau het kind heeft bereikt. Zo kunnen de toezichthouders goed controleren of een kind zich in de juiste zone van het zwembad bevindt."

Het gemeentelijke zwembad van Kalmthout bestaat sinds 1977 en krijgt jaarlijks zo’n 130.000 zwemmers over de vloer. Onlangs nog werd er een gloednieuwe glijbaan geïnstalleerd.