NIEUWSBRIEF
KALMTHOUT
N°24 - 01/07/2015
 
 

CD&V Kalmthout wenst alle leden en sympathisanten een prettige en zonovergoten zomervakantie !

In deze nieuwsbrief kondigen we al twee interessante activiteiten voor het najaar aan en geven we u ook graag nog wat actueel beleidsnieuws mee…


Met CD&V Kalmthout op uitstap naar het 450-jarige stadhuis van Antwerpen

Traditiegetrouw organiseert CD&V in het najaar een daguitstap.  Zo kan u op woensdag 28 oktober 2015 mee naar Antwerpen gaan. Een gids leidt ons rond in ’t stadhuis waar ze dit jaar 450 kaarsjes mogen uitblazen.  Zo komt u alles te weten over wat er leeft op ’t Schoon Verdiep…  Ook het bezoek aan enkele andere monumenten staat op het programma. Daarna sluiten we de dag af met een diner in het vernieuwde stationsbuffet van het Centraal Station.  Alle verdere informatie + inschrijvingsformulier vindt u hier: http://kalmthout.cdenv.be/daguitstap-antwerpen


Lezing door Servais Verherstraeten: ‘Huwen of samenwonen, een wereld van verschil’

Op dinsdag 20 oktober verwelkomen we op een ‘open bestuursvergadering’ in feestzaal De Kievit, Servais Verherstraeten, voorzitter van de kamerfractie. Hij brengt een interactieve uiteenzetting over een actueel thema: de verschillende samenlevingsvormen.

Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen huwen en feitelijk samenwonen? Welke rechten en plichten hebben partners bij een overlijden of echtscheiding? Iedereen is welkom op de open bestuursvergadering vanaf 20u,  ook niet-leden.


Bouw sociale koopwoningen in nieuwe verkaveling Kerkeneind-West gestart

In de nieuwe verkaveling Kerkeneind-West, achter de Colruyt, is aannemer Brebuild gestart met de bouw van 18 sociale koopwoningen voor jonge gezinnen. Die worden gebouwd in opdracht van de huisvestingsmaatschappij Arro Antwerpen. De gemeente verkocht de grond aan Arro en zorgde zo voor deze nieuwe sociale koopwoningen in Kalmthout.

Lukas Jacobs, burgemeester en bevoegd voor wonen : “Het perceel grond van 4227 m² ligt in het Groenhof, tussen de Kneuterlaan en de spoorlijn. Er komen drie blokken van gegroepeerde woningen, met telkens 5, 6 en 7 woningen van het moderne type.

Na realisatie, eind 2016, worden de woningen toegewezen aan de kandidaten die op de wachtlijst staan voor Kalmthout bij Arro. Die toewijzingen gebeuren samen met de 10 woningen die worden gebouwd aan de Essensteenweg in Nieuwmoer. Zo zullen 28 gezinnen tegelijk in Kalmthout een betaalbare woning kunnen aankopen.”

De gemeente zorgde met de opmaak van de verkaveling Kerkeneind-West voor een heuse primeur. Zo bestaat het totaal aantal woningen dat er kan gebouwd worden voor 50% uit private woningen en voor 50% uit sociale, meer betaalbare huizen. Lukas Jacobs : “Met de realisatie van deze verkaveling draagt de gemeente dus ruim bij aan haar opdracht in het voorzien van sociale woningen.  Eind 2016 start ook in Kerkeneind-West, achteraan de nieuwe weg naast Zonnedauw, de bouw van de 47 sociale huurappartementen. De toewijzingen daarvan gebeuren voor een belangrijk deel aan ouderen en mensen met een beperking.”


Kalmthout, als je van sporten houdt!

“De aanleg van Sportpark Heikant verloopt volgens plan”, zegt Maarten De Bock, schepen van Sport. “De tweede fase – voornamelijk het optrekken van de gebouwen voor voetbal, atletiek en petanque  – is zo goed als klaar.  Voor de derde fase – de aanleg van de sportterreinen en de afwerking van het sportpark – stelden wij Sportinfrabouw uit Essen aan.  Het gaat om een investering van ruim 1,7 miljoen euro. Zij starten rond 10 augustus met de aanleg van de terreinen. Van het seizoen 2016-2017 kunnen de verschillende sportclubs op het nieuwe Sportpark terecht.”

Maarten De Bock: “Wij stellen ook een aannemer aan om het sanitair in de sportzaal van Achterbroek te vervangen. Hoofdgebruiker volleybalclub Fixit was hier al langer vragende partij voor.  Het sanitaire gedeelte was inderdaad aan vervanging toe. Het gaat alleen om de toiletten, aan de kleedkamers wijzigen we niets. We laten alle toiletten en urinoirs vervangen en de muren worden betegeld. Het lastenboek is klaar en offertes opgevraagd, maar we moeten nog een aannemer aanduiden.

“Ook aan het gemeentelijk zwembad voeren we op korte termijn werkzaamheden uit”, gaat Maarten De Bock verder. “We gaan de filterinstallaties van het grote zwembad en het kikkerbad scheiden. Verder wordt er bekeken hoe we op een efficiënte manier betonrot kunnen tegengaan. Daarnaast blijkt het volledige ventilatiesysteem aan vervanging toe. Ook de verwarmingsinstallatie voor de douches zullen we vervangen. We bundelden al deze renovatiewerkzaamheden aan het zwembad in één subsidieaanvraag bij de Vlaamse overheid.  Na goedkeuring van ons dossier zal de gemeente 30% van de totale investering ontvangen als subsidie voor de renovatie van het zwembad.”


Ruimtelijk Uitvoeringsplan garandeert wonen in groene omgeving

“In het schepencollege leggen we de laatste hand aan het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Woonbossen, zodat we dit eind september een eerste keer kunnen voorleggen aan de gemeenteraad. Daarna volgt een openbaar onderzoek  zodat iedere burger de kans heeft om zijn of haar mening te geven”, legt Jef Van den Bergh, schepen van Ruimtelijke Planning uit. “Dit plan geeft duidelijk onze intenties weer hoe we het groene karakter van dat woongebied willen versterken.  In grote delen staan we bijvoorbeeld geen verkavelingen met nieuwe wegen meer toe en ook geen meergezinswoningen. We kijken er ook op toe dat historisch waardevolle gebouwen niet worden afgebroken.  Groene elementen zoals dreven, lanen en parkjes moeten behouden blijven om het groene karakter van onze gemeente te vrijwaren.  Het RUP Woonbossen biedt ons ook de gelegenheid om de sites van de Scouts Heuvel, school Wilgenduin en de gebouwen van ACTA aan de Putsesteenweg te ‘regulariseren’.  Zij komen dan in zones voor recreatie of openbaar nut te liggen, in plaats van in woongebied”, besluit Jef Van den Bergh.