NIEUWSBRIEF
KALMTHOUT
N°22 - 14/01/2015
 
 

Servais Verherstraeten centrale gast op 3de Nieuwjaarsbrunch

Voor de derde maal organiseert CD&V Kalmthout aan het begin van het nieuwe jaar een nieuwjaarsbrunch.  Na succesvolle edities in Heide en Centrum bent u dit jaar op zondag 25 januari van harte welkom in de parochiezaal van Nieuwmoer aan de Prelaat Deckersstraat.  U kan komen smullen vanaf 10u30. Omwille van praktische redenen vragen wij om vooraf in te schrijven via www.kalmthout.cdenv.be. Volwassenen betalen 12 euro, kinderen tot 6 jaar 6 euro.

Centrale gast dit jaar, die de aanwezigen tijdens de brunch kort zal toespreken, is Servais Verherstraeten. Als fractieleider in het federale parlement heeft hij de regeringsvorming van kortbij gevolgd.

Lees meer ›

Nieuw kinderdagverblijf in centrum Kalmthout

In onze vorige nieuwsbrief kon u al lezen dat CD&V hoopte om – via het Modukid-project van de Vlaamse Overheid – een bijkomend kinderdagverblijf in het centrum van Kalmthout te realiseren. En dat komt er!

Investeringsmaatschappij PMV bouwt de komende jaren tien modulaire kinderdagverblijven. Zij lieten het gemeentebestuur weten dat ze dat ook in Kalmthout zullen doen op het weiland aan de Foxemaatstraat, naast de parking van school Kadrie. Die centraal gelegen grond is nu reeds eigendom van de gemeente, wat een belangrijke voorwaarde was om in aanmerking te komen.
Het nieuwe kinderdagverblijf, bestaande uit modulaire containergebouwen, zal opvang bieden aan 28 of 36 kinderen en als alles volgens plan verloopt nog in 2015 de deuren kunnen openen.
Met deze bijkomende kinderopvang realiseert CD&V Kalmthout een belangrijke doelstelling uit haar beleidsprogramma.

Zoete Dreef verbindt Kapellensteenweg met nieuwe verkaveling Kerkeneind-West

In het voorjaar wordt er een doodlopende straat, de Zoete Dreef, aangelegd in Kalmthout tussen de Kapellensteenweg en de verkaveling Kerkeneind-West . De straat ligt naast het parochiecentrum Zonnedauw.  Er komt ook een aansluitend fietspad die wel verbinding geeft met de verkaveling. Het college van burgemeester en schepenen gunde deze opdracht aan de firma Van den Bogaerd uit Meerle voor 230.363,17 euro.

Omdat het om een groter, sociaal huisvestingsproject gaat, wordt een deel van deze kosten gesubsidieerd door de Vlaamse overheid, meer bepaald door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW). Het gaat over 182.260,53 euro.
In de verkaveling Kerkeneind-West komen 18 sociale koopwoningen. Langs de Zoete Dreef komen er dan weer 48 sociale verhuurappartementen: zes appartementenblokken van elk acht appartementen. Een deel wordt verhuurd aan ouderen, een ander deel aan mensen met een beperking.

Huis van het Kind geboren in Kalmthout

De gemeente en het OCMW van Kalmthout zijn volop bezig met de opstart van een Huis van het Kind. Dit is een lokaal samenwerkingsverband van verschillende organisaties die zich inzetten voor alle (aanstaande) gezinnen met kinderen en jongeren, en kinderen en jongeren zelf.

Dirk Van Peel, schepen van welzijn : "Kalmthout bouwt dit Huis van het Kind uit met heel wat partners die betrokken zijn bij alle aspecten van het welzijn van het kind: kinderopvang, onderwijs, sociale hulpverlening, opvoedingsadvies, kraamzorg, huisartsen, consultatiebureau van Kind en Gezin, gehandicaptenzorg, jeugdwerk,..".
De stuurgroep diende een subsidieaanvraag in bij Kind en Gezin. Die werd ondertussen goedgekeurd. Dirk  Van Peel : "Vanaf 1 januari 2015 ontvangt het Huis van het Kind Kalmthout een jaarlijkse subsidie van ca. 7500 euro. Er werden verschillende projecten opgenomen binnen deze aanvraag.  Denk maar aan Twinkeltje, een tweedehandswinkel voor ouders met een beperkt inkomen, of de kinderwerking binnen babbelpunt, een intercultureel ontmoetingsmoment waarbij anderstaligen aan tafel schuiven met Nederlandstalige vrijwilligers om de taal wat beter te leren kennen."
Momenteel wordt er ook gekeken of het mogelijk is om een aantal diensten letterlijk onder één dak samen te brengen in een ‘echt’ Huis van het Kind.