NIEUWSBRIEF
KALMTHOUT
N°20 - 04/07/2014
 
 

Schepen Jef Van den Bergh zet zijn werk verder in de Kamer

Terwijl de onderhandelingen voor een nieuwe Vlaamse en federale regering nog volop aan de gang zijn, blikken we nog even terug op de verkiezingen van 25 mei. CD&V Kalmthout leverde twee kandidaten met burgemeester Lukas Jacobs op de 17de plaats voor het Vlaams Parlement en schepen Jef Van den Bergh op de 3de plaats voor de Kamer. Jef behaalde een knap resultaat met 16.545 voorkeurstemmen. Daarmee behaalde hij 3.500 stemmen meer dan bij de vorige federale verkiezingen. Jef legde intussen al de eed af voor een nieuw mandaat in de Kamer. Zo zal hij ook dossiers die belangrijk zijn voor Kalmthout – bijvoorbeeld de aanleg van fietspaden langs gewestwegen of de aangepaste treinregeling op Lijn 12 – vanuit Brussel op de voet kunnen volgen. Lukas Jacobs blijft uiteraard voltijds burgemeester en nam deel aan de verkiezingen om de CD&V-lijst van Kris Peeters te ondersteunen. Met 4.749 voorkeurstemmen heeft hij zeker zijn steentje bijgedragen.

Lees meer ›


Goede punten voor Kalmthouts financieel beleid

Uit een enquête van de krant Het Nieuwsblad blijkt dat het Kalmthoutse financieel beleid goede punten krijgt. Uit dat onderzoek blijkt dat 102 van de 308 gemeenten in Vlaanderen, dat is één op drie gemeenten, op droog zaad zitten.  Dat geldt niet voor Kalmthout. “Door de consequente afbouw van de gemeentelijke schuld blijft er ruimte voor nieuwe investeringen. Bovendien blijven de basisbelastingen, de opcentiemen op de personenbelasting en de onroerende voorheffing, net zoals de voorbije 10 jaar, al zeker tot 2019 gelijk”, licht Maarten De Bock, CD&V-schepen van Financiën toe.

Lees meer ›


Nieuwe regels voor Kalmthoutse nachtwinkels

De gemeenteraad keurde een nieuw reglement goed rond nachtwinkels in Kalmthout. Burgemeester Lukas Jacobs is bevoegd voor lokale economie : “De recente opening van een nieuwe nachtwinkel aan de Kapellensteenweg bracht wel wat ongerustheid bij de buren over overlast, maar tot dusver kregen we geen klachten. Dat was de aanleiding tot een debat over deze specifieke handelszaken in onze gemeente. Voortaan leggen we dus een aantal specifieke regels op aan nachtwinkels en belwinkels in Kalmthout.  Die mogen open zijn van 19u tot 2u. Elke nieuwe nachtwinkel en/of belwinkel zal een openingstaks moeten betalen van 6000 euro. Al de bestaande nachtwinkels moeten voortaan ook om de drie jaar een nieuwe exploitatievergunning aanvragen.  Die wordt alleen afgeleverd als uit controle blijkt dat ze in orde zijn met de gemeentelijke vergunningen. Wie nu nog een nachtwinkel wil openen, moet ook een vestigingsvergunning bekomen. We hebben bepaald dat er per wijk maximum één mag zijn. Bovendien handhaven we ook onze richtlijn dat nachtwinkels op dagen van grote evenementen niet mogen open doen. We denken bijvoorbeeld aan de Straatfeesten of Bogerfeesten."


Fietsen langs Kalmthoutse speelpleintjes

De Kalmthoutse CD&V-jongeren richten op de laatste dag van de zomervakantie een leuke ‘gezinsactiviteit’ in.  “Op zondag 31 augustus verzamelen we vanaf 13u aan het speelplein in de Frans Greefslaan”, legt jongerenvoorzitter Didier Van Aert uit. “Wij stippelden een foto-fietszoektocht uit langs een groot deel van de andere Kalmthoutse speelpleintjes. Omdat we rekening houden met jong en oud voorzien we ook voldoende mogelijkheden om de fietsroute in te korten. De aankomst is sowieso terug in de Frans Greefslaan waar we een verrassing voorzien voor iedereen.”


Bezoek met CD&V-Kalmthout tuinbouwbedrijf in Brecht en Abdij Trappisten

Naar goede gewoonte richt CD&V Kalmthout ieder jaar een daguitstap in voor alle leden en hun gezin. Wie mee wil gaan, noteert alvast in de agenda: zaterdag 25 oktober 2014. Dit jaar ‘reizen’ we naar Brecht en Malle.  We vertrekken aan het Loeyakkershof in Brecht van waar we met de huifkar naar tuinderij Joosen rijden. Hier mogen we onder meer hun braambessen en komkommers proeven en krijgen we een woordje uitleg over hun warmtekrachtkoppelingcentrale.  Na een ‘boerenmaaltijd’ in het Loeyakkershof brengt de huifkar ons, met een tussenstop aan Drieboomkesberg, naar de abdij van de Trappisten in Malle. Hier kunnen de geïnteresseerden een korte gebedsdienst bijwonen en daarna volgt een geleide wandeling in de bossen rond de abdij.  We sluiten de dag af met een gezamenlijk avondmaal. De juiste kostprijs en hoe in te schrijven delen we later mee, maar wie mee wil gaan, kan de datum alvast vrijhouden!


DE REDACTIE WENST IEDEREEN EEN DEUGDDOENDE EN FIJNE VAKANTIE !