NIEUWSBRIEF
KALMTHOUT
N°19 - 18/05/2014
 
 

Stem op Jef en Lukas op 25 mei

CD&V schuift 2 Kalmthoutse kandidaten naar voor. Jef Van den Bergh (41) kreeg als parlementslid goede rapporten in De Standaard en De Morgen. Gemotiveerd gaat hij voor een nieuwe termijn in de Kamer vanop de 3e plaats. Ook burgemeester Lukas Jacobs (45) zet zijn schouders onder de campagne, als lijstduwer van de eerste kolom voor het Vlaams Parlement (plaats 17), onder aanvoering van Vlaams minister-president Kris Peeters.

Lukas Jacobs is een bekend gezicht in Kalmthout. Als voltijds burgemeester kom je hem overal tegen. “Een sterker Vlaanderen begint lokaal”, zo zegt hij. “Door dag in, dag uit tussen de mensen te werken, voel je goed aan wat er leeft. Daarmee ken ik de uitdagingen voor Vlaanderen en voor ons land.”
Jef Van den Bergh vormt al 10 jaar onze Kalmthoutse link met Brussel. We kennen hem als CD&V-verkeersspecialist, bekend van initiatieven als het alcoholslot en zijn strijd tegen de Fyra.  “Mijn DRIVE voor verkeer blijf ik behouden”, verzekert Jef. “Ik wil verder inzetten op Duurzame, Respectvolle, Intelligente, Veilige en Evenwichtige mobiliteit.”Jef Van den Bergh staat als uittredend volksvertegenwoordiger en Kalmthouts schepen op een mooie 3de plaats van de Kamerlijst. Hiermee heeft Jef opnieuw zicht op een zetel namens de CD&V-fractie in het federale parlement.

Lees meer ›

Vlaamse subsidies voor Kalmthouts cultuurbeleid

De gemeente Kalmthout kan voortaan rekenen op een jaarlijkse subsidie van € 75.000 voor het lokale cultuurbeleid. Vlaanderen geeft die steun omdat Kalmthout beschikt over de nodige culturele infrastructuur en de cultuurverenigingen voldoende ondersteunt. Voor de volgende zes jaar gaat het om een totaal bedrag van ca. € 450.000.

Burgemeester Lukas Jacobs is bevoegd voor cultuur : “Met de oprichting van een gemeenschapscentrum voldoen we aan één van de belangrijke voorwaarden om extra steun voor het lokale cultuurbeleid te krijgen. Het ‘gemeenschapscentrum Kalmthout’ is in feite een verzameling van bestaande zalen en lokalen van de gemeente waar verenigingen en organisaties nu al uiteenlopende socio-culturele activiteiten organiseren.” Concreet gaat het om de gebouwen van de voormalige school aan de Wuustwezelsteenweg in Nieuwmoer met de grote polyvalente zaal, de Zolder en twee lokalen voor cultureel gebruik. Het kunsthuis Ernest Albert en het gebouw naast jeugdhuis Govio met een polyvalent lokaal en de  repetitieruimte den Boogie zijn er ook in opgenomen. “Voor de werking en het beheer van deze gebouwen wordt volgende maand een beheersorgaan opgericht. Dit zal de nodige initiatieven ontwikkelen om het culturele leven in Kalmthout te ondersteunen en te stimuleren. Naast afgevaardigden van alle partijen uit de gemeenteraad zullen daar ook gebruikers van de culturele infrastructuur in zetelen.”
De cultuurraad gaf een positief advies voor deze plannen. Lukas Jacobs : “Met deze extra middelen kunnen we verder investeren in onze culturele infrastructuur en zo verenigingen en hun vrijwilligers nog beter ondersteunen. Tegelijk kunnen we hierdoor meer werk maken van een gemeentelijke culturele programmatie in overleg en in samenwerking met de lokale cultuursector.”

Lees meer ›


Minister-president Kris Peeters op bezoek in Bijenteeltmuseum

Op 7 mei jl. kwam minister-president Kris Peeters op bezoek in het Bijenteeltmuseum. Hij kwam op vraag van het Praktijkcentrum Bijen, een onderzoeksinstelling dat een platform biedt tussen de Vlaamse overheid en verschillende imkersverenigingen.

Kris Peeters werd verwelkomd door het gemeentebestuur en de vrijwilligers van het Bijenteeltmuseum. De minister-president werd uitgebreid rondgeleid in het Kalmthoutse Bijenteeltmuseum. Hij toonde daarbij z’n interesse voor de wereld van de bij. In zijn toespraak benadrukte hij dat maatregelen nodig zijn voor de zogenaamde ‘verdwijnproblematiek’ in de bijensector. Studies wijzen namelijk uit dat zo'n 45% van de honingbijen in Vlaanderen de winter niet overleeft.
Kris Peeters trekt daarom 75.000 euro uit voor een demonstratieproject dat het mogelijk moet maken om bijenkoninginnen te kweken met betere genetische eigenschappen en met een hogere ziekteresistentie. Hij kondigde ook vanuit zijn landbouwbevoegdheid extra maatregelen aan om de biodiversiteit in het agrarisch gebied te verhogen. Zo wordt er vanaf 2012 4 miljoen euro uitgetrokken voor het inzaaien van groenbedekkers.

Lees meer ›


Geslaagde afternoon-tea met Marianne Thyssen

Lea Van Looveren, voorzitster van Vrouw & Maatschappij Noorderkempen blikt tevreden terug op de afternoon-tea met Marianne Thyssen. "Marianne gaf een goed beeld waarom Europa voor ons zo belangrijk is. Wij moeten met zijn allen beseffen hoe Europa grenzen sloopt, vrede en democratie verankert, ons een historisch hoge welvaart oplevert en ons sociaal model verdedigt in een globaliserende wereld. Haar boodschap is ‘een sterk Europa’ is de beste manier om onze belangen te verdedigen wereldwijd."

"Zij wees erop dat we een zware economische crisis doormaakten, waardoor het vertrouwen in de instellingen daalde omdat de mensen geen resultaat zien. Eerst hebben wij de branden geblust zegt zij, dan de economische en monetaire unie hertekend. Nu is er economische groei en banen nodig. Er zijn de voorspellingen van prille groei en heel langzaam zal het vertrouwen in de Europese instellingen terugkomen. Meer grootschalige problemen vragen grootschalige oplossingen en dus is een sterk Europa nodig."

Lees meer ›