NIEUWSBRIEF
KALMTHOUT
N°16 - 21/12/2013
 
 

Subsidies voor Kalmthoutse jeugdverenigingen

Na positief advies door de Kalmthoutse jeugdraad heeft het schepencollege de verdeling van  subsidies voor het lokale jeugdwerk goedgekeurd. Het gaat om een totaal bedrag van 49.750 euro. Het grootste deel daarvan ontvangt de gemeente van de Vlaamse overheid.

Silke Lathouwers, schepen van jeugd : “Voor 2013 zijn er 16 erkende jeugdverenigingen. Naast de verschillende chiro-, scouts- en KLJ-groepen bestaat er in Kalmthout een jeugdatelier, een jeugdkoor, een kindertoneelvereniging, een landelijke jongerenvereniging en een studentenvereniging.  Al deze verengingen krijgen de basissubsidie van 270 euro.”
Daarnaast krijgen de meeste jeugdverenigingen werkingssubsidies op basis van het aantal activiteiten dat ze organiseren, hoeveel leden ze tellen, hoeveel leden mee op kamp zijn geweest en de aanwezigheid op de jeugdraad. Dit maakt dat elke jeugdvereniging die recht heeft op werkingssubsidies een financiële steun krijgt variërend van 1.600 euro tot 3.200 euro. In totaal wordt er zo 27.650 euro verdeeld onder de jeugdverenigingen.

De beroepskracht van Jeugdhuis Govio wordt voor een deel gefinancierd door de gemeente, naast de bijdrage van het jeugdhuis zelf. De bijdrage van de gemeente is een weddesubsidie van 22.081,61 euro.

“Om de brandveiligheid van de jeugdlokalen te verhogen werd er een toelage voorzien zodat jeugdverenigingen deze kosten terugbetaald krijgen van de gemeente. In totaal hebben de jeugdverenigingen zo vorig jaar voor 7.173,39 euro geïnvesteerd in brandveiligheid door poederblussers aan te kopen en brandwerende panelen te plaatsen”, vertelt Silke Lathouwers. “Jeugdverenigingen die op kamp gaan, krijgen ook een kampvervoersubsidie. Het betreft een subsidie voor materiaalvervoer, niet voor personenvervoer. Dit bedrag is maximaal 400 euro per jeugdvereniging, ongeacht de grootte van de vereniging.”

De Kalmthoutse jeugdverenigingen hebben ook recht op een bouwsubsidie. “Dit jaar kwamen hiervoor drie aanvragen binnen”, zegt de schepen. “Het bouwen van een afvalkot verhoogt het comfort van het lokaal en wordt voor 70% gesubsidieerd. Een tweede aanvraag kwam er voor het plaatsen van een container als materiaalkot. Dit zorgt ervoor dat het lokaal vergroot en wordt voor 80% gesubsidieerd. Een subsidie van 90% krijg je wanneer je de veiligheid van het lokaal vergroot, zoals het plaatsen van centrale verwarming.”

Tot slot krijgen individuele jongeren een deel van de inschrijvingsprijs van een cursus terug wanneer ze aan kadervorming doen.


Kalmthout wil schitteren als gezonde gemeente

Kalmthout engageert zich om de komende jaren werk te maken van een gezonde gemeente en gezondheid te integreren in de hele gemeentelijke werking. Het kreeg daarvoor het charter 'Gezonde Gemeente' van Vlaams minister Jo Vandeurzen.

Iedereen vindt een goede gezondheid belangrijk, maar daarom staat dat nog niet altijd hoog op de politieke agenda. Nochtans maken ze er in Kalmthout graag werk van. “Onze gemeente is ideaal geplaatst om een gezonde levensstijl te promoten en om een gezonde leefomgeving te creëren. We staan immers dicht bij de bevolking en kunnen zelf het goede voorbeeld geven door bijvoorbeeld te kiezen voor gezonde tussendoortjes in de buitenschoolse kinderopvang of door het organiseren van een rookstopcursus” zegt burgemeester Lukas Jacobs.

Ook schepen van welzijn Dirk van Peel is overtuigd : "De voorbije jaren zetten we ouderen al aan tot sporten via de beweegweken en we geven jaarlijks een mooie prijs voor de beste rookvrije klas van de scholen. Om onze communicatie met onze inwoners te stroomlijnen gaan we alvast het nieuwe logo ‘Gezonde Gemeente’ gebruiken En we hebben ook vlaggen die we met plezier uithangen om te tonen dat wij een echte gezonde gemeente zijn.”


Aanvraag subsidie voor kunstgrasveld

Via een subsidieproject van de Vlaamse overheid (Vlaams  Sportinfrastructuurfonds) kan een gemeente in een cluster voor kunstgrasterreinen stappen. Maarten De Bock, schepen van sport. "Een cluster is een gezamenlijke gunning waarbij één firma de aanleg van veertig kunstgrasterreinen krijgt toegewezen. Indien je bij de veertig uitverkorenen bent, wordt het budget voor het kunstgrasterrein verspreid over tien jaarlijkse vergoedingen waarbij je jaarlijks dertig procent Vlaamse subsidie krijgt. Via dit subsidiemechanisme hoopt de Vlaamse overheid het tekort aan sportterreinen weg te werken."

Het gemeentebestuur van Kalmthout heeft een aanvraagformulier ingediend om in te stappen in dit project. Maarten De Bock : "De gemeenteraad keurde dit goed. Het gaat dan specifiek over het kunstgrasterrein voorzien in het nieuwe sportpark Heikant. We hopen dat we tot één van de veertig Vlaamse uitverkorenen behoren."


Lukas Jacobs, actiefste burgemeester op Twitter

Hoe actief zijn onze burgemeesters op Twitter? Wat blijkt: slechts 1 op 4 gebruikt regelmatig dit sociaal netwerk waarbij je in maximum 140 tekens een boodschap kan delen. In het Antwerpse en in de Kempen blijkt onze burgemeester het meest actief. Om de paar dagen stuurt Lukas Jacobs een tweet de wereld in. Hij gebruikt Twitter sinds twee jaar. "Ik post vooral berichten en beelden die met Kalmthout verband houden. Zo zet ik onze gemeente mee op de kaart. Af en toe wordt er een bericht opgepikt via de pers." Nochtans is Lukas niet constant aan het 'twitteren'. "Nee, daar heb ik ook geen tijd voor", zegt hij. "Maar het is wel een leuke aanvulling op de communicatie die via de gemeente zelf gebeurd en je bereikt er ook andere mensen mee dan op Facebook." Lukas heeft 423 volgers en verstuurde ondertussen 390 berichten via Twitter.

Moest er een klassement van schepenen en parlementsleden opgemaakt worden, dan zou ongetwijfeld Kalmthouts schepen Jef Van den Bergh bovenaan de lijst prijken. "Jef is constant actief met de smartphone in de hand", lacht Lukas. "Als parlementslid maakt hij gretig gebruik van Twitter om o.a. het maatschappelijk debat rond de NMBS en de stiptheid van de treinen op te volgen." Hij staat op 2663 tweets en 1595 volgers.