NIEUWSBRIEF
KALMTHOUT
N°10 - 09/10/2012
 
 

"De laatst rechte lijn naar 14.10"

Burgemeester Lukas Jacobs : "We zitten nu in de laatste rechte lijn naar 14.10. Zondag kiezen we met z'n allen een nieuwe gemeenteraad in Kalmthout en een nieuwe provincieraad. CD&V pakt uit met een lijst van 25 gemotiveerde kandidaten die mee hun nek willen uitsteken voor Kalmthout. Ze verdienen daarom uw steun. Voor de provincie stemmen we met z'n allen op onze Kalmthoutse kandidaat Dirk Van Peel."

Lukas Jacobs is tevreden over de CD&V-campagne. "De jongeren komen mooi in beeld met hun spandoek, de groepsaffiches ogen fraai in het straatbeeld en de twee CD&V-folders die bus aan bus werden verdeeld, zijn echte voltreffers. CD&V pakt zo uit met realisaties van de voorbije jaren en kijkt vooruit met de folder over 'onze plannen'. We kregen er heel wat positieve reacties op. Alle kandidaten gaan ervoor en geven het beste van zichzelf : met folders, affiches, brieven, kaartjes, enz. overtuigen ze de Kalmthoutenaren voor een stem op CD&V. Het doet me plezier om al dat enthousiasme te mogen aanvoeren als lijsttrekker."

Lukas is hoopvol over de uitslag zondag. "Met CD&V leveren we ervaren mensen en ambitieuze nieuwkomers. We hebben goed gewerkt de voorbije jaren en presenteren voor deze verkiezingen een duidelijk en aantrekkelijk verkiezingsprogramma. CD&V wil aan zet blijven in Kalmthout en mee bepalen welke projecten aan bod komen in Kalmthout de volgende jaren. We staan bovendien dicht bij de mensen door dag in dag uit de vinger aan de pols te hoduen. Daarom denk ik dat heel wat mensen voor onze kandidaten zullen stemmen. Ze verdienen het in elk geval."

 

Verkiezingsavond CD&V in Strijboshof

Zondag 14 oktober verzamelt CD&V-Kalmthout vanaf 17u in het Strijboshof. De kandidaten en de CD&V-sympathisanten komen er dan samen om de resultaten van de gemeente- en provincieraadsverkiezingen te bekijken. Dat gebeurt op een groot scherm via de live-uitzendingen op televisie. De lokale scores worden nauwlettend opgevolgd via internet en gepresenteerd op groot scherm. Iedereen is welkom. Hapjes en drankjes zijn voorzien.


'Onze plannen' : CD&V kijkt vooruit

De tweede folder van CD&V-Kalmthout bevat een overzicht van de plannen voor de komende zes jaar. CD&V kiest er voor om een duidelijk afgebakend en concreet programma te hanteren als leidraad voor haar campagne. Bovendien beschrijven we enkel voorstellen die organisatorisch en financieel haalbaar zijn. En we stellen prioriteiten: niet alle voorstellen kunnen immers hoog op het wensenlijstje staan.

Het bevat de prioriteiten binnen volgende beleidsthema's : wonen, werken, mobiliteit, veiligheid, publieke ruimte, milieu, landbouw, jongeren, ouderen, vrije tijd, sport, cultuur, toerisme, welzijn, financiën, inspraak en dienstverlening.

{Iedereen inbegrepen} is de slogan waarmee CD&V naar de kiezers trekt op 14 oktober 2012. We kiezen dan een nieuwe gemeenteraad tot 2018. CD&V kent een rijke traditie als beleidspartij in Kalmthout. Door de inzet en gedrevenheid van vele mandatarissen en bestuursleden nam CD&V steeds de verantwoordelijkheid bij het gemeentebestuur en het OCMW. Dat willen we voortzetten. We willen Kalmthout besturen en mee bepalen welke initiatieven er worden genomen tot 2018. Er liggen immers heel wat uitdagingen te wachten. Die maken we concreet in dit verkiezingsprogramma.

Via onderstaande link kan je de volledige folder bekijken of downloaden...

'Onze plannen': CD&V kijkt vooruit


'Even terugblikken ...' : een overzicht van de realisaties

De eerste CD&V-folder is ondertussen bedeeld in alle bussen van Kalmthout. Die bevat een mooi overzicht van de vele realisaties van de voorbije jaren.

We hebben immers goed en hard gewerkt de voorbije jaren. Er is heel wat gerealiseerd: het dienstencentrum draait op volle toeren, de kerkomgeving van Nieuwmoer werd fraai heraangelegd, Achterbroek en Heide kregen nieuwe fietspaden. Overal verschenen mooie bloemen en perkjes langs de straatkant, het zwembad werd vernieuwd en kreeg een glijbaan, jeugdlokalen werden opgeknapt met steun van de gemeente, … Enfin, teveel om op te noemen. Bij dat alles houden we ook de financiële situatie van de gemeente streng in ’t oog: we investeren alleen wat haalbaar is. De belastingen zijn al sinds 2003 ongewijzigd, we hebben de schuld gehalveerd en er is een ruim reservefonds. Allemaal goede cijfers, want ook dat vinden de mensen belangrijk.

CD&V voert campagne onder de slogan ‘Thuis in Kalmthout’. Onze kandidaten voelen zich erg thuis in Kalmthout en zijn uiteraard fier op onze mooie gemeente : we wonen en werken hier graag, met onze familie en vrienden, we zijn met veel plezier actief in een vereniging, we houden van onze natuur en genieten van deze landelijke, rustige omgeving. CD&V is ook overal thuis in Kalmthout. Onze kandidaten wonen in het Centrum, in Heide, in het Dorp, in Nieuwmoer en in Achterbroek. Beleid maken is vooruit kijken. CD&V stelde een duidelijk partijprogramma op met engagementen voor de volgende jaren. Met veel aandacht voor betaalbaar wonen, veilig verkeer, meer kinderopvang, een cultureel centrum, het nieuwe sportpark en het behoud van Kalmthout als mooie en groene gemeente.

CD&V wil opnieuw het heft in handen nemen in Kalmthout. We hebben mensen met heel wat ervaring. Andere, nieuwe kandidaten staan klaar om mee verantwoordelijkheid
op te nemen. Met deze ploeg en met uw stem is Kalmthout in goede handen.

Via onderstaande link kan je de volledige folder bekijken of downloaden...

'Even tergubikken': Een overzicht van de realisaties


Verkiezingsprogramma 'Thuis in Kalmthout'

Het verkiezingsprogramma van CD&V in Kalmthout is opgesteld vanuit de slogan :  ‘Thuis in Kalmthout’. Zo voelen we ons hier. Kalmthout is een mooie en aangename plek om te wonen. Het is onze thuis, waar we met vele vrienden en familie samenkomen : we werken hier, we zijn hier actief in een vereniging, we winkelen hier en genieten hier van onze vrije tijd, … iedereen krijgt de kans om zich goed te voelen in Kalmthout. Iedereen telt in onze gemeente en daarom krijgt iedereen ook kansen.

De volgende zes jaar heeft CD&V in Kalmthout de ambitie om het bestuur van de gemeente in handen te houden. CD&V kent een rijke traditie als beleidspartij in Kalmthout. Door de inzet en gedrevenheid van vele mandatarissen en bestuursleden nam CD&V steeds de verantwoordelijkheid bij het gemeentebestuur en het OCMW. Dat willen we voortzetten. We willen Kalmthout besturen en mee bepalen welke initiatieven er worden genomen tot 2018. Er liggen immers heel wat uitdagingen te wachten.

Die maken we concreet met dit verkiezingsprogramma. CD&V kiest er voor om een duidelijk afgebakend en concreet programma te hanteren als leidraad voor haar campagne. Bovendien beschrijven we enkel voorstellen die organisatorisch en financieel haalbaar zijn. En we stellen prioriteiten : niet alle voorstellen kunnen immers hoog op het wensenlijstje staan

-    In de top-10 van CD&V staan de vertrouwde thema’s helemaal bovenaan : betaalbaar wonen, meer fietspaden en werken aan een groene en mooie gemeente. Op deze vlakken zet CD&V haar beleid van de afgelopen jaren verder. Er werden al mooie resultaten geboekt de voorbije jaren met 70 nieuwe sociale woningen, 10 km nieuwe fietspaden en de fraaie inrichting van straten en pleinen.

-    De heraanleg van het winkelcentrum De Beek, de verdere afwerking van het vernieuwde Heidestatieplein, de aanleg van het Sportpark Heikant en de bouw van een nieuw gemeentehuis met een cultureel centrum zijn vier bepalende projecten in de nieuwe bestuursperiode. CD&V werkte hard aan de voorbereiding ervan. Vanaf 2013 worden ze uitgevoerd. 

-    CD&V neemt  ook heel wat belangrijke gloednieuwe voorstellen op in het programma. We sommen er drie op :

     1. Bouwgronden in erfpacht aanbieden :

We willen dat de gemeente bouwgronden aankoopt en die via erfpacht ter beschikking stelt aan jonge gezinnen. Hierdoor kan die investering over veel meer jaren gespreid worden dan bij een woonlening. Starters betalen ook op die manier 0,2% i.p.v. 10% registratierechten. Dit systeem zal o.a. worden toegepast in de woonuitbreidingsgebieden van Nieuwmoer en Achterbroek.

     2. Een gemeentelijk kinderdagverblijf :

Uit een grootschalige enquête bij alle Kalmthoutse gezinnen met jonge kinderen blijkt een duidelijke behoefte aan meer ruimte voor kinderopvang. CD&V kiest daarom voor de oprichting van een  gemeentelijk kinderdagverblijf en een betere ondersteuning van de onthaalouders en de zelfstandige kinderdagverblijven.

     3. Camera’s tegen fietsdieven :

Om de fietsdiefstallen aan te pakken, wordt camerabewaking geïnstalleerd rond de fietsenstallingen aan de stations van Kalmthout, Kijkuit en Heide. Bovendien moet  een systeem geïnstalleerd worden waarbij iedereen fietsen kan stallen in een afgeschermde ruimte, die enkel met een badge toegankelijk is.

Via onderstaande link kan je het volledige verkiezingsprogramma bekijken of downloaden...

'Verkiezingsprogramma CD&V-Kalmthout'