De leden van CD&V in Kalmthout hebben de lijst met de kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen goedgekeurd. De ploeg van burgemeester Lukas Jacobs (49), die de lijst trekt, zet de schepenen op kop van de lijst en geeft een plaats aan verschillende nieuwe kandidaten. 

De schepenen vormen de top-6. Op twee staat jeugdschepen Silke Lathouwers (26). Zij vertegenwoordigt Jong CD&V bovenaan de lijst. Eerste schepen Maarten De Bock (46) uit Heide staat op plaats 3. Federaal kamerlid en schepen Jef Van den Bergh (45) duwt de lijst. Schepenen Sandra Hoppenbrouwers (41) uit Achterbroek en Jan Oerlemans (56) uit Nieuwmoer krijgen plaats 4 en 5. OCMW-voorzitter Maggy Beyers (40) vult plaats 6 in.

Eerste nieuwkomer op de lijst is Nathan Meersmans (23). Hij is oud-groepsleider van scouts Heuvel en studeert af als leerkracht lichamelijke opvoeding. Andere nieuwe en jonge kandidaten zijn Hanne Beyers (19), hoofdleidster bij chiro Myin, Maxime Kerstens (33), actief bij voetbalclub Heibos en in café De Oude Withoef en Dieter Beyers (22), leerkracht en vele jaren actief bij de chiro en de voetbal in Nieuwmoer. Zij hebben een stevige achtergrond in het verenigingsleven en springen nu mee op de kar van CD&V in Kalmthout.  

Ook apotheker en BIN-coördinator Cindy De Roeve (40) uit Nieuwmoer zet met veel enthousiasme haar eerste stappen in de lokale politiek. Agnes Havran (49), opgegroeid in Zuid-Afrika en ondertussen 25 jaar een tevreden inwoonster van Kalmthout, is ook kandidaat. Zij is voorzitter van het oudercomité van basisschool Den Heuvel, begeleidt kunstenaars in een schildersatelier en is actief als vrijwilliger bij vzw De Brug en Twinkeltje.

Theo Van Zele (66) uit Heide, Anita Deckers (65) uit Achterbroek en Lies Van de Keybus (62) uit Nieuwmoer, drie gepensioneerden, zijn als nieuwe kandidaten sterk geëngageerd in hun dorp. Die inzet willen ze vertalen in een politiek engagement voor de gemeente Kalmthout. Theo is gekend als voormalig voetbaltrainer en bestuurslid bij de wielerclub Heidestoempers, Anita trekt aan de kar bij KBG Senioren Achterbroek en in de parochie en Lies is een vertrouwd gezicht als voormalig directeur van basisschool De Maatjes en zet zich momenteel stevig in voor de bouw van nieuwe jeugdlokalen voor de chiro in Nieuwmoer.

Naast deze nieuwelingen duiken de gekende CD&V-gezichten uit de gemeente- en OCMW-raad op. Zij hebben ondertussen als raadslid een stevige ervaring opgebouwd binnen de Kalmthoutse politiek. Wies Peeters (59), wordt lijsttrekker voor de 2de kolom. Gemeenteraadsleden Didier Van Aert (29), Stefanie Van Looveren (30) en Stijn de Koning (40) en OCMW-raadsleden Jorgo Van Ginneken (35), Leen Suykerbuyk (55) en Gert Van Dijck (50) gaan opnieuw voor een zetel voor CD&V. Oud-gemeenteraadslid Lea Van Looveren (69), voorzitter bij KVLV Kalmthout, en CD&V-bestuurslid Tom De Weerdt (41) staan ook op de CD&V-lijst.

LIJST CD&V GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN - 14 OKTOBER 2018

1

LUKAS JACOBS

14 WIES PEETERS
2 SILKE LATHOUWERS 15 MAXIME KERSTENS
3 MAARTEN DE BOCK 16 LEEN SUYKERBUYK
4 SANDRA HOPPENBROUWERS  17 DIETER BEYERS
5 JAN OERLEMANS 18 HANNE BEYERS
6 MAGGY BEYERS 19 GERT VAN DIJCK
7 NATHAN MEERSMANS  20 LIES VAN DEN KEYBUS
8 CINDY DE ROEVE 21 TOM DE WEERDT
9 DIDIER VAN AERT 22 AGNES HAVRAN
10 STEFANIE VAN LOOVEREN 23 ANITA DECKERS
11 STIJN DE KONING 24 THEO VAN ZELE
12 JORGO VAN GINNEKEN 25 JEF VAN DEN BERGH
13

LEA VAN LOOVEREN

 

Verkiezingsprogramma ‘De weg vooruit in Kalmthout’

Een nieuwe busverbinding naar Klina, investeren in kerkgebouwen voor het sociocultureel medegebruik en een gemeentelijke toekomst voor het terrein Diesterweg als speelruimte voor kinderen en jongeren zijn al enkele van de CD&V-prioriteiten.

De bouw van een nieuw gemeentehuis op het Kerkeneind is een project dat CD&V opneemt in haar verkiezingsprogramma. Dit moet plaats bieden aan alle medewerkers van gemeente én OCMW, die vanaf 2019 één nieuwe organisatie vormen.  Het OCMW-gebouw op Heuvel wordt dan een ‘welzijnscampus’, waar initiatieven rond gezondheid, welzijn en gezin worden samengebracht. In Achterbroek wenst CD&V ook een dorpshuis, naar het voorbeeld van het nieuwe dorpshuis in Nieuwmoer.

Inzake mobiliteit en ruimtelijke ordening zijn dit de prioriteiten: bescherming van de groene woonbossen, vrijwaren van het landbouwgebied, afbakenen van plaatsen waar appartementen mogen gebouwd worden, meer zones 30 in het verkeer, school- en fietsstraten en inzetten op deelauto’s en deelfietsen. De werken aan het kruispunt van Achterbroek en de heraanleg met nieuwe fietspaden van de Roosendaalsebaan, de Achterbroeksteenweg en de Putsesteenweg worden de belangrijkste wegenwerken.

De stationsomgeving van Kalmthout moet een aangenaam plein worden met voldoende groen en daarrond plaats voor kantoorfunctie, ouderenwoningen en bouwgronden die jonge gezinnen via erfpacht kunnen aanschaffen. CD&V gaat verder om meer betaalbare woningen aan te bieden in Kalmthout. Dat gebeurt o.a. met nieuwe sociale woningen in de woonuitbreidingsgebieden in Nieuwmoer en Achterbroek. De verdere heraanleg van het Heidestatieplein en de omliggende straten wordt het sluitstuk van de vernieuwde dorpskern in Heide. Op het nieuwe sportpark pleit CD&V voor een turnhal voor de Kalmthoutse turnverenigingen. En de jeugdverenigingen kunnen rekenen op meer middelen vanuit de gemeente voor de bouw van hun nieuwe lokalen.

Inzake veiligheid wil CD&V bijkomend inzetten op ANPR-camera’s en trajectcontrole langs de drukste wegen. Mobiele camera’s worden ingezet om overlast, zoals sluikstort, beter te kunnen bestrijden.

CD&V wil ook verder investeren in de buurtprojecten in de Kalmthoutse wijken. Die brengen mensen samen en dat leidt tot meer zorgzaamheid en hulp tussen buren. Ondernemers kunnen rekenen op bijkomende bedrijfsruimte met de uitbreiding van de KMO-zone Rijkmaker en nieuwe winkels en kinderopvanginitiatieven krijgen financiële steun van de gemeente.

Tot slot, de Kalmthoutse heide heeft nood aan een nieuwe en hogere brandtoren en bluswaterleidingen in het natuurgebied. Deze maatregelen passen in een betere bescherming van het natuurgebied tegen heidebranden. CD&V ijvert ook voor een vernieuwing van de parking en de bezoekersruimte aan de ingang van de Kalmthoutse heide, voor de Vroente.

  • Verkiezingen

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.