Thijs Smeyers

Lid Bijzonder Comité Sociale Dienst , Lid Afdelingsbestuur, Bestuurslid Cultuurraad, Lid Welzijnsraad, Communicatieverantwoordelijke CD&V Herent

  • Geboortedatum:

    17 november 1986

Mijn vrouw, Judith, en ik zijn in 2012 in Herent terecht gekomen via mijn job. Na mijn studies Theologie en Religiewetenschappen aan de K.U. Leuven, begon ik te werken als leerkracht en als pastoraal werker in de O.L.V.-parochie. Via die weg leerden we ook meteen veel mensen én rijke Herentse verenigingsleven kennen.

Na enkele jaren ging ik aan de slag bij Caritas, een NGO gevestigd in Brussel. Intussen ben ik er coördinator Politiek en Beleid, waardoor ik onderhandel met elke politieke strekking rond sociaal beleid en armoede. Daarnaast volg ik ook de Europese ontwikkelingen rond sociale thema's op de voet, als lid van de stuurgroep Belangenbehartiging en als voorzitter van de werkgroep sociale inclusie en integratie van Caritas Europa.

Mezelf in dienst stellen van anderen zit er van jongs af aan al in. Voorzitter van de leerlingenraad, lid van studentenraad van de KU Leuven, lid en voorzitter van de studentenraad van de Associatie KU Leuven,... ik deed het allemaal. De problemen waar mensen, vooral kwetsbare mensen, dagelijks mee geconfronteerd worden los je best structureel op. Dat doe je door te wegen op het beleid. Elk van ons, elke burger kan en moet dat doen. Dat doe ik ook buiten mijn job, als lid van de Algemene Vergadering van vormingsorganisatie Zorg.Saam en als lid van de Stuurgroep Vrijwilligers en Socio-Cultureel Werk van Gezinsbond.

In Herent probeer ik mijn engagement voor de meest kwetsbaren vorm te geven als lid van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst. Daarnaast ben ik ook voorzitter van de Ouderraad van De Kraal Centrum, waar onze kinderen naar school gaan. Sinds 2019 ben ik ook bestuurslid van de Cultuurraad van onze gemeente en zetel ik in de Subsidiecommissie Cultuur. Samen met mijn vrouw zit ik in het bestuur van Gezinsbond Herent, waar we onder meer de Kinderoppasdienst trekken. We maken ook deel uit van de Doopcatechese-werking van onze parochie en af en toe ga ik voor in afscheidsvieringen. En wanneer ik kan, trek ik mijn loopschoenen aan of vind je me, op maandagavond, in de Boulder One.

Kort samengevat: ik zit niet graag stil... Het moet vooruitgaan!

De renovatie van de sociale woningen in het ’s Herenwegveld loopt niet vlot, erkent CD&V Herent. Vanuit haar rol in de Raad van…

Lees meer

De Gemeente Herent start met een laptopproject voor kansarme inwoners. De gratis tweedehands laptops zullen de onderwijskansen…

Lees meer

De bermen langs de Herentse gemeentewegen worden pas sinds 15 juni gemaaid. Dat heeft alles te maken met het "Bermbesluit".

Lees meer

De Herentse Gemeenteraad keurde gisteren het Meerjarenplan goed. Dat plan omvat de belangrijkste investeringen en maatregelen…

Lees meer

De Herentse Pastoor De Clerckschool kan de komende jaren rekenen op een Vlaamse huursubsidie ter waarde van 70.600 euro. Die…

Lees meer