Verkeersveiligheid aan schoolomgeving te Onkerzele

14-02-2008

Het Sint-Catharinacollege, afdeling Onkerzele kreeg in oktober 2003 de derde plaats voor hun verkeersproject “veilige schoolomgeving”. Elk jaar, vanaf 2004, zou een project gerealiseerd worden. Voor de school te Onkerzele betekende dit in 2006.

We zijn nu 2008 en afgezien van de brandkraan die – toeval of niet – pas vorige week verplaatst werd, is er niets te bespeuren. Het opvanghekken aan de straat is vastgezet. De schoolbus zou een plaatsje krijgen. Het trekken van een witte lijn zou hier op korte termijn kunnen gebeuren. Spijtig genoeg zijn dit lapmiddelen die de veiligheid van de schoolomgeving nog niet garanderen.

 

Raadslid Andrée Depreter merkt ten eerste op dat het schepencollege de belofte die zelfs op papier werd gemaakt, niet heeft gerespecteerd. Het is niet omdat het eerste project, door omstandigheden, in 2004 niet kon worden gerealiseerd dat men daardoor de andere projecten eveneens op de lange baan diende te schuiven. De nodige kredieten waren immers voorzien. Depreter vraagt zich af wat er met deze budgetten gebeurd is.

 

Ten tweede is het CD&V-raadslid bekommerd om de nog steeds onveilige verkeerstoestand in de Onkerzelestraat. Trafficonsult, die de verkeersprojecten van de scholen evalueerde stelde in 2003 reeds dat de Onkerzelestraat volledig verkeerd is ingericht (te brede voetpaden en te smalle parkeerplaatsen en geen halteplaats voor de schoolbus). Hier kan spijtig genoeg niets meer aan veranderd worden. Wat men wel kan veranderen is het verkeer.

 

De verkeersproblematiek, zowel van de Botermelkstraat, de Kampstraat als de Onkerzelestraat werd op 24 januari 2008 besproken op de werkvergadering verkeer. Alle aspecten die zorgen voor de huidige verkeersproblemen werden grondig geanalyseerd: o.a. het smalle gedeelte van de Botermelkstraat, de moeilijke doorgang en parkeerproblemen ter hoogte van het St.Catharinacollege in de Onkerzelestraat en de gevaarlijke verkeerssituatie ter hoogte van de Buitenschoolse kinderopvang in de Kampstraat. Dit resulteerde in slechts één mogelijke oplossing nl. het invoeren van éénrichtingsverkeer in de driehoek Botermelkstraat/Kampstraat/Onkerzelestraat. Er werden zelfs drie keuzes uitgewerkt.

 

Het schepencollege heeft vorige week echter beslist dit advies niet te volgen en heeft geen enkele van de voorgestelde oplossingen voor een éénrichtingsverkeer goedgekeurd, zelfs niet voor een proefperiode van 3 maanden. Het college besliste daarentegen verkeerspaaltjes te plaatsen ter hoogte van de voetgangers-/leerlingenoversteekplaats zodat parkeren op voetpaden daar niet meer mogelijk is. Dit zal echter nog een grotere chaos teweegbrengen.

 

Raadslid Depreter vraagt zich af wat de motivatie van het schepencollege is om hier geen éénrichtingsverkeer in te voeren. De bewoners staan er immers ook niet weigerachtig tegenover en dit zou een maatregel zijn die het algemeen belang vooropstelt.

 

Of primeert het algemeen belang niet meer?

Bekijk hier een reportage van TV Oost over de schoolomgeving in Onkerzele:

 

 

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.