Beleidsprioriteiten CD&V senioren

De toekomst is aan de jeugd én aan de senioren

 Senioren zijn actiever en hoger opgeleid en blijven langer gezond dan enkele decennia geleden. Ze willen actief zijn en betrokken blijven bij het maatschappelijk gebeuren. En, als dat nodig wordt, willen ze kunnen rekenen op een zorgzame, verzorgende gemeenschap.

Dat is ook waar de CD&V-seniorenbeweging actie voor onderneemt.

Ons opzet

 • Een WARME gemeente met zorg voor welzijn
 • VEILIGHEID en netheid
 • LEVENSLANG LEREN en mee met de digitalisering
 • MOBILITEIT met aandacht voor mens en milieu
 • WONEN waar het goed is
 • TOEGANKELIJKHEID voor iedereen
 • MEDEZEGGENSCHAP en deelname van senioren
 • SPORT EN BEWEGING ook voor senioren
 • Een GEËNGAGEERD SENIORENSCHEPEN voor een ACTIEF en SAMENHANGEND seniorenbeleid

Een WARME gemeente met zorg voor welzijn

 • Het samenvoegen van de OCMW-diensten met de stadsdiensten mag niet betekenen dat er minder geld gaat naar het sociale beleid in onze gemeente.

De eigen opbrengsten van het OCMW mogen niet verdampen. Vóór de samenvoeging van de OCMW-diensten met de stadsdiensten moeten de uitgaven voor het sociaal beleid worden bepaald. Wat wordt bespaard door de samenvoeging moet helemaal naar een nog beter sociaal beleid gaan.

 • De sociale werking moet in handen komen van een verzelfstandigd agentschap in de schoot van het gemeentebestuur.

Het sociaal beleid wordt bepaald door de gemeenteraad, maar de beslissingen omtrent individuele hulpaanvragen worden  genomen door een bijzonder comité. Dat dit comité, naast gemeenteraadsleden, ook zou samengesteld zijn uit niet-gemeenteraadsleden en/of experten, is een bijkomende garantie voor de objectiviteit en doeltreffendheid van de beslissingen

 • Om de zorg en de verzorging kwaliteitsvol en betaalbaar te houden,  moet het lokale bestuur de actor én de regisseur blijven van de zorgsector.
 • De gemeente blijft verder instaan voor een voldoende aanbod van thuiszorgdiensten.

Gezinszorg, verpleging, poetsdiensten, maaltijden, dagopvang, nachtopvang en kortverblijf moeten toelagen dat de mensen zo lang mogelijk in hun woning kunnen blijven.

 • De mantelzorg moet blijven worden ondersteund.

De premie moet minstens 25 euro bliijven.

 • Sommige mensen genieten niet de steun waar ze recht op hebben. Deze onderbescherming moet worden weggewerkt.

Nog teveel mensen maken geen gebruik van rechten en diensten waar ze voor in aanmerking komen. Dit fenomeen kan worden voorkomen met een proactieve dienstverlening, d.w.z. door tijdig begrijpelijke informatie te verschaffen én rechten waar mogelijk automatisch toe te kennen.

 • Eenzamen moeten actief opgespoord worden.

Het initiatief dat op dat vlak al is genomen (project Kom Maar Binnen) moet verder ontwikkeld en actief gepromoot worden

 • Het ASZ Geraardsbergen moet blijven bestaan.

Onze gemeente kan niet zonder een stedelijk ziekenhuis mét een voldoende breed zorgaanbod.

 

VEILIGHEID en netheid

 • Degelijke verlichting van straten en pleinen
 • Herinrichting van onveilige plaatsen waar hangjongeren zorgen voor een onveiligheidsgevoel
 • Voldoende vuilnisbakken langs straten en wegen, in parken en op speelpleinen en die  tijdig leegmaken. Regelmatig opruimen van zwerfvuil.
 • De wijkagent als bemiddelaar bij problemen of conflicten in zijn wijk, die regelmatig zijn ronde doet en zo problemen spot.
 • Buurtsamenhang bevorderen door herwaardering van de dorpspleinen o.m. door praat-, contact-, spelhoeken in te richten met banken, betonnen tafels waarop kan geschaakt worden, petanquebanen en zo meer.

In Moerbeke zou er nood zijn aan een parochiale zaal voor KVLV-activiteiten, Okra, koffietafels,…

LEVENSLANG LEREN en mee met de digitalisering

 • De plaatselijke overheid draagt zorg voor een aantrekkelijk leeraanbod voor senioren.

De gemeente maakt het plaatselijke leeraanbod en/of dat in de regio bekend.

Indien nodig, vult de gemeente het aanbod aan via een seniorenacademie.

 • De computer mag mensen niet uitsluiten

Wie niet met de computer, laptop, tablet of smartphone kan omgaan en dus niet vertrouwd is met de digitale dienstverlening, komt in een situatie van onderbescherming terecht. Hij of zij kent zijn rechten niet, is niet meer geïnformeerd en riskeert zelfs in de eenzaamheid te verzeilen.

Ondanks de inspanningen van meerdere instanties – denken we maar aan de bibliotheek, het OCMW, het Leerpunt of het volwassenonderwijs -  om de digitale kloof te verkleinen, blijft een deel van de bevolking,  waaronder vele senioren, een hulpeloze groep in onze ‘smart city’.

Om de mensen zonder computer niet te discrimineren:

 • moet de verspreiding van gemeentelijke informatie en het contact met de gemeente via niet-digitale kanalen blijven bestaan;

De communicatie van en met de gemeentelijke diensten moet ook  nog altijd gebeuren via een informatieblad, infofolder, telefoon en loket;

 • moet de gemeente mensen helpen omgaan met de moderne media en hen hiertoe actief aanmoedigen.

De gemeente kan met de hulp van externe partners zorgen voor een lessenpakket.

 • moeten mensen concreet worden geholpen bij hun digitale administratie;

  Voor het doorgeven van meterstanden, het opzoeken en invullen van formulieren, het raadplegen van info op het internet en zo meer moeten senioren kunnen rekenen op assistentie.  Dat kan in een dienstencentrum, een huis voor de senioren of een ICT-hulppunt, mogelijks door vrijwilligers. Voor mensen die wel kunnen omgaan met de computer maar die er zich geen kunnen aanschaffen moet apparatuur beschikbaar zijn waarmee ze gratis of mits een kleine vergoeding mails kunnen lezen en het internet kunnen raadplegen.

 

 

MOBILITEIT met aandacht voor mens en milieu

 • Voldoende openbaar vervoer op maat van de oudere.
 • Vervoer naar de Spiraal

In de Spiraal worden heel wat activiteiten georganiseerd voor senioren. Het OCMW-busje zou de bewoners van de WZ-centra en de assistentiewoningen er probleemloos kunnen naartoe brengen. Ook moet het vervoer van nog thuiswonende bejaarden en mindervaliden naar ontspanningsgelegenheden georganiseerd worden.

 • Verlichting van gevaarlijke zebrapaden, denken we maar aan het oversteken in Moerbeke.
 • Mobipunten aan de rand van de gemeente én de binnenstad

Op parkings aan de rand van de gemeente en aan de stopplaatsen van de shuttlebus in de binnenstad moeten mobipunten worden ingericht met  gratis parkeerplaatsen voor autodelen, een fietsparking en een bushalte.

 • Herinrichting van de Astridlaan, met bijzondere aandacht voor de veiligheid van zwakke weggebruikers, zoals fietsers, voetgangers, ouderen en kinderen.
 • Meer en beter onderhouden van de fiets- en voetpaden.
 • Waar geen fietspad mogelijk is, schilderen van suggestiestroken (om autobestuurders erop te wijzen dat er daar fietsers in het verkeer kunnen zijn)

WONEN waar het goed is

 • Aangepaste en aanpasbare sociale woningen
 • Woongemeenschappen ook in Geraardsbergenco-housing en kangoeroewonen
 • Aangepast wonen in de eigen buurt voor wie een zorgnood heeft
 • Herwaardering van de woonfunctie in de winkelstraten: aanpak van leegstand boven winkels

TOEGANKELIJKHEID voor iedereen

 • Een aangepaste toegang van de openbare gebouwen voor mindervaliden en bejaarden, denken we aan het stadhuis en het huidige postkantoor

Ondersteuning bij aanpassingswerken ter verbetering van de toegankelijkheid van drukbezochte panden, zoals apotheken en dokterspraktijken.

 • Voldoende parkeerplaatsen voor personen met een fysische beperking
 • Vlotte en aangepaste openingstijden van de gemeentediensten
 • Stoepranden aan oversteekplaatsen  moeten ten behoeve van gebruikers van rolstoel en  rollator verlaagd worden zonder dat het voetpad gevaarlijk hellend wordt.

MEDEZEGGENSCHAP en deelname van senioren

 • Opwaarderen van de seniorenraad tot een effectieve adviesraad
 • Ondersteuning van de seniorenverenigingen, logistiek en financieel
 • Creëren van een gunstig klimaat voor vrijwilligerswerk binnen de seniorenbeweging
 • Tijdig opstarten van projecten van medezeggenschap van de senioren op de vele terreinen van de besluitvorming, ook samen met andere bevolkingsgroepen om een blijvende integratie in de maatschappij te garanderen.

SPORT en BEWEGING ook voor senioren

Sport en beweging zijn belangrijk wil men actief ouder worden.

 

Er moet  gedacht worden aan initiatieven met de plaatselijke sportverenigingen en gezondheidswerkers.

Een GEËNGAGEERDE SENIORENSCHEPEN

voor een actief en samenhangend seniorenbeleid

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.