Griet Verhesen

Lid Bijzonder Comité Sociale Dienst , Voorzitter Gemeenteraad, Gemeenteraadslid

    Griet Verhesen, geboren en getogen op Ten Aard, woont er nog steeds met haar man Gert Mertens en haar 2 zonen Briek en Rik.

    Ze is opgegroeid in een gezin waar politiek met de paplepel werd ingegeven. Haar moeder Ria Vandoninck was zelf 18 jaar schepen in Geel en na een engagement bij scouts en jeugdraad was de stap naar de politiek snel gezet. Sinds 2002 zetelt Griet in de Geelse gemeenteraad, van 2010 tot 2012 was ze schepen voor jeugd en onderwijs en was ze een van de bezielers van de jeugdwerkawards. Vorige legislatuur (2013-2018) waren haar bevoegdheden burgerzaken, onderwijs, personeel, kinderopvang, diversiteit, Noord-Zuid en senioren. Momenteel zetelt Griet nog steeds in de gemeenteraad en is sinds september 2021 ook gemeenteraadsvoorzitter. Ze werkt als docente binnen de graduaatsopleidingen aan de Thomas More.

    Engagement is geen vreemd woord voor dit sociaal beestje. Als kind en jongere was ze al actief bij de jeugdbeweging, jeugdraad, in de Leuvense studentenbeweging,... Haar interesses lagen steeds bij de sociale thema’s.

    "Het is belangrijk dat iedereen zich goed voelt, thuis, op het werk, in zijn straat, buurt en ook in zijn stad. Initiatieven die mensen bij elkaar brengen en waarbij ieder volgens zijn talenten en mogelijkheden een inbreng hebben zijn van onschatbare waarde."

    Ook nu nog vindt Griet gemeenschapsvorming belangrijk, wat haar betrokkenheid bij Ten Aard Verlicht verklaart.