Griet Smaers

Voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst, Lid Regiobestuur, Schepen, Nationaal ondervoorzitter CD&V, bestuurder van Ten Diensten, Kringwinkel Zuiderkempen, Het Eepos, ’t Kader, Bestuurder Ziekenhuis Geel

  • Geboortedatum:

    10 juni 1977

  • Geboorteplaats:

    Geel

Griet Smaers is een Gelenaar in hart en nieren.

In haar jeugdjaren was Griet een echte Chirovrouw (Chiro St-Dimpna) en actief in studentenverenigingen. Van daaruit kreeg ze snel de goesting om mee te bouwen aan een goede jeugdwerking in Geel en zo is de politieke microbe gegroeid.

In 2001 kreeg ze de kans om eerst vanuit de gemeenteraad mee aan de stad te bouwen. Als jonge advocate wou ze zelf (betere) wetten maken. Ondertussen is politiek haar werk en één van haar passies. Als OCMW-voorzitter en schepen timmert ze dagelijks mee aan een warme en leefbare stad. Griet zetelde 10 jaar navolgend in het Vlaams en Federaal Parlement waar ze haar schouders mee zette onder projecten voor een sterke, welvarende en ondernemende Kempen. Ze blijft haar nationale politieke rol vandaag ten volle spelen als nationaal ondervoorzitster CD&V en lid van de Nationale Partijraad.

“Mijn andere passies zijn mijn zoon Alexander en mijn man Pat. Als jonge mama zie ik hoe belangrijk het is om alle kinderen te ondersteunen in volwaardige kansen. Af en toe geniet ik van het lopen in de mooie Geelse omgeving. Daar laden mijn batterijen terug van op,” zegt Griet.

Sinds de legislatuur van 2019 werd Griet herverkozen en zetelt ze als Schepen bevoegd voor kinderopvang, werk, wonen, zorg & gezondheid, welzijn & sociale zaken. Verder is ze voorzitter Bijzonder Comité sociale dienst Geel.