Adviseur Pensioenen

Deel deze pagina

Cd&v is een politieke partij die voor oplossingen zorgt waarbij de mens centraal staat. Wij willen vooruitgang tot stand brengen en aan een toekomst werken die duurzaam en welvarend is voor iedereen. Wij realiseren dit samen, als enthousiaste partner van gezinnen, ondernemers en verenigingen vanuit een christendemocratische inspiratie.

Wil je mee aan het roer staan om deze vooruitgang tot stand te brengen? Op onze geïntegreerde studiedienst zijn we op zoek naar een enthousiaste adviseur pensioenen.

De adviseur pensioenen is verantwoordelijk voor de vertaling van de cd&v ideologische onderbouw naar specifieke standpunten die te maken hebben met vergrijzing, einde loopbaan, pensioenstelsels en -beleid om deze vervolgens om te zetten naar politiek handelen. De adviseur zal dit doen in nauwe samenwerking met de collega’s van de geïntegreerde studiedienst (inhoudelijke medewerkers van het nationaal secretariaat en de fracties).

Voornaamste taken

 • Ontwikkelt cd&v standpunten voor thema’s binnen vergrijzing, einde loopbaan en pensioenen die in overeenstemming zijn met de visie van cd&v en gebaseerd en onderbouwd zijn op degelijk studiewerk, en vertaalt deze in concrete acties.
 • Volgt accuraat de dossiers met betrekking tot pensioenbeleid op.
 • Volgt accuraat de parlementaire initiatieven met betrekking tot pensioenbeleid op en ondersteunt hierbij de parlementsleden.
 • Bundelt relevante informatie en kennis met betrekking tot pensioenen.
 • Connecteert met interne en externe netwerken van experten op het vlak van pensioenen.
 • Biedt inhoudelijk advies op het vlak van vergrijzing, einde loopbaan en pensioenen aan de nationale voorzitter, parlementsleden en bovenlokale en lokale politici.
 • Overziet de raakvlakken van pensioenen met andere beleidsdomeinen.
 • Coördineert een goede samenwerking met mandatarissen en medewerkers op fracties en kabinetten.

Gezocht profiel

 • Masterdiploma in een voor dit domein relevante studierichting.
 • Een eerste beroepservaring van ten minste 6 maanden in het formuleren van standpunten die gebaseerd en onderbouwd zijn op degelijk studiewerk zijn een pluspunt.
 • Affiniteit en interesse in politiek, pensioenen in het bijzonder (met thema’s vergrijzing, einde loopbaan en pensioenstelsels, enz.).
 • Nieuwsgierig, kritisch naar wat er in de samenleving gebeurt en maatschappelijk geëngageerd zijn.
 • Gemotiveerd en gedreven zijn.
 • Overtuigd zijn van de meerwaarde van de christendemocratische visie op de ontwikkeling van de samenleving.
 • In staat zijn om complexe ideeën en informatie op een efficiënte manier om te zetten in heldere en concrete standpunten en presentaties.
 • Sterke netwerker die teamwerk en samenwerking aanmoedigt.
 • Probleemoplossend, proactief en snel kunnen schakelen.
 • Stressbestendig en standvastig.
 • Een perfecte kennis van het Nederlands en een redelijke kennis van het Frans hebben.

Wat wij bieden

 • Je krijgt een deeltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur met mogelijkheid tot onmiddellijke indiensttreding.
 • De mogelijkheid tot telewerk.
 • Een aantrekkelijke wedde op universitair niveau.
 • Gratis openbaar vervoer van en naar het werk.
 • Je werkplek bevindt zich in Brussel, Tour & Taxis en in de parlementen.
 • Je kan een indrukwekkend netwerk uitbouwen met top experten in jouw domein.
 • Je maakt deel uit van een zeer enthousiast team; een team waarbij menselijkheid, teamwerk en het samenbrengen van diverse perspectieven op de eerste plaats komen.
 • Je werkt in een kleine organisatie met een vlakke en informele structuur, en rechtstreekse interactie met de voorzitter Sammy Mahdi en andere politieke spilfiguren.

Hoe kandideren

Mail ons jouw CV en een motivatiebrief of kort filmpje (maximaal 5 minuten) met (1) een korte persoonlijke introductie, (2) waarom je interesse hebt in deze functie en (3) waarom je overtuigd bent de geschikte kandidaat te zijn voor deze functie.

Gelieve jouw CV en motivatiebrief/filmpje te mailen naar jobs@cdenv.be.

Indien je vragen hebt, gelieve contact op te nemen met Wouter Van Butsel ([email protected]).

CD&V biedt gelijke kansen en verwelkomt alle sollicitanten ongeacht hun sekse, seksuele oriëntatie, afkomst, religie, leeftijd of handicap. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden. CD&V accepteert geen discriminatie. Niet bij de selecties en niet op de werkvloer.