LDD'er Sabbe stelde vast dat de lokale heffingen op bedrijven in het laatste jaar voor de verkiezingen van 2012 met 90 eenheden is gestegen. De stijging doet zich in heel Vlaanderen voor, met de provincie Antwerpen als uitschieter. De cijfers staan maandag in onze krant. ‘De specifieke gemeentelijke belastingen, die geheven worden op zelfstandigen en ondernemers, bedragen in totaal 355 miljoen euro, en het zijn vooral die belastingen die voor een onuitputtelijke bron van ergernis zorgen bij zelfstandigen en ondernemers', zegt Sabbe.

'Niet toepasbaar'

In De Ochtend op de VRT-radio stelde de LDD'er voor dat de Vlaamse overheid die lokale belastingen laat schrappen en de administratieve lasten voor gemeenten laat dalen. Om dat te financieren kan er volgens de ondernemer-politicus geschrapt worden in ruim 400 miljoen euro subsidies aan bedrijven.

Vlaams minister-president Kris Peeters vindt de voorstellen van Sabbe ‘niet toepasbaar'. Gemeenten mogen de belastingen wel niet verhogen en ‘de tering naar de nering zetten', luidde het. Maar de grond van de zaak is dat de lasten voor de bedrijven, loonlasten en energiekosten, dat dat in België echt een probleem is'.

  (uit de Standaard van 15 april 2013)