Actua

Actua

CD&V zet in op biosimilaire medicijnen: “Besparing voor sociale zekerheid én patiënt”

3.06.2021 - Nawal Farih

CD&V-Kamerlid Nawal Farih dient een wetsvoorstel in om het gebruik van ‘biosimilaire’ medicijnen, gelijkwaardige en vaak goedkopere varianten van bestaande medicijnen, te verhogen in ziekenhuizen.

Actua

Europese grenzen bewaken, maar nog meer de Europese waarden

3.06.2021 - Sammy Mahdi

“Ik ben totaal voor het bewaken van de Europese grenzen, maar nog meer voor het bewaken van de Europese waarden. Het is niet de bedoeling om alle migranten af te schrikken, wel om betere controle...

Actua

CD&V geeft startschot voor brede dialoog over fiscale hervorming

2.06.2021 - Vincent Van Peteghem

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem heeft  vandaag in de Commissie Financiën in het Federaal Parlement voor een eerste gedachtewisseling over de geplande bredere fiscale hervorming. De...

Actua

Vlaanderen investeert 1 miljoen euro in de Huizen van het Kind

1.06.2021 - Wouter Beke

De Vlaamse regering wil deze legislatuur, op initiatief van Vlaams minister Wouter Beke, verder werk maken van een lokaal geïntegreerd gezinsbeleid. Vierentwintig Huizen van het Kind zullen daarom...

Actua

Nationale Loterij schenkt 500.000 euro aan Federatie van Voedselbanken

1.06.2021 - Sammy Mahdi

Sammy Mahdi, Staatsecretaris bevoegd voor de Nationale Loterij, bracht vandaag een bezoek aan de Voedselbank Brussel-Brabant. De Nationale Loterij schenkt 500.000 euro aan de Voedselbanken. Vorig...

Actua

Heropstartlening voor succesvolle doorstart van onze economie

31.05.2021 - Hilde Crevits

Vanaf maandag 31 mei 2021, kunnen ondernemers een heropstartlening aanvragen. Dat is belangrijk voor horeca-ondernemers die vanaf 9 juni ook binnen klanten mogen ontvangen en voor de retailsector...

Actua

CD&V wil getroffen werknemers van faillissementen en herstructureringen sneller opvangen en begeleiden naar nieuw werk

28.05.2021 - Hilde Crevits

De komende maanden worden veel van de steunmaatregelen voor onze economie afgebouwd. 5% van de Belgische ondernemingen geeft aan te vrezen voor een faillissement in het komende halfjaar. Met een...

Actua

Vlaanderen zet investeringen in mentaal welzijn nauwgezet voort

28.05.2021 - Wouter Beke

Met het actieplan Zorgen voor morgen heeft de Vlaamse Regering reeds in april vorig jaar maatregelen getroffen om de psychosociale gevolgen van de coronacrisis op te vangen. De veerkracht van...

Actua

Vlaams parlement keurt decreet mobiel zorgwonen goed: “Stap vooruit voor aanbieden nabije zorg”

27.05.2021 - Katrien Schryvers

Deze week keurde de commissie Ruimtelijke Ordening van het Vlaams parlement het decreet rond zorgwonen goed, waardoor het eenvoudiger wordt om een mobiele mantelzorgwoning te plaatsen. Die mobiele...

Actua

CD&V vraagt onmiddellijke vrijlating Armeense krijgsgevangenen

27.05.2021 - Els Van Hoof

De Kamer van Volksvertegenwoordigers keurt unaniem een resolutie goed die oproept tot de onmiddellijke vrijlating van Armeense krijgsgevangenen in Azerbeidzjan. CD&V-Kamerlid en initiatiefneemster...

Actua

CD&V breidt rouwverlof uit van 3 naar 10 dagen

26.05.2021 - Nahima Lanjri, Katrien Schryvers

De Kamercommissie Sociale Zaken heeft zonet het wetsvoorstel van parlementslid Nahima Lanjri (CD&V) unaniem goedgekeurd dat het rouwverlof uitbreidt bij het verlies van een kind of partner. In dat...

Actua

We kunnen 40% van alle kankers voorkomen

26.05.2021 - Joachim Coens, Cindy Franssen

Deze week is het “European Week Against Cancer”, de strijd tegen deze vreselijke ziekte komt zo opnieuw prominent op de agenda. De Europese Unie heeft een plan klaar, het “EU Beating Cancer Plan”.