Actua

Actua

cd&v wil meer controle op intercommunales

26.04.2022 - Brecht Warnez

De intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (‘intercommunales’) worden steeds belangrijker. Ze beschikken vandaag over meer dan 20 miljard euro. CD&V stelt daarom een concreet plan voor om de...

Actua

cd&v, van en voor het volk

25.04.2022

cd&v heeft er een lang vernieuwingstraject opzitten. Het “&NU”-congres vormt vandaag een belangrijke nieuwe stap, met als orgelpunt een nieuwe branding voor de partij.  Sinds het aantreden van...

Actua

CD&V zet strijd voor eerlijkere belastingen verder: tweede actieplan tegen fraude focust op internationale en complexe fraude

22.04.2022 - Vincent Van Peteghem

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem zet de strijd tegen fraude daadkrachtig verder. Als coördinerend Minister van Fraudebestrijding en voorzitter van het College voor de strijd tegen de...

Actua

CD&V: “Hospitalisatieverzekering moet kosten na suïcidepoging dekken”

21.04.2022 - Els Van Hoof

CD&V-Kamerlid Els Van Hoof wil verplichten dat elke hospitalisatieverzekering de kosten na een suïcidepoging dekt. Ze heeft daartoe een wetsvoorstel ingediend in de Kamer. Verder wil ze...

Actua

CD&V lanceert actieplan om Walen en Brusselaars naar Vlaamse vacatures te lokken

12.04.2022 - Robrecht Bothuyne

De krapte op de arbeidsmarkt is ongezien. 3 op 4 Vlaamse bedrijven heeft ernstige problemen om mensen te vinden voor de openstaande jobs. “Alle potentieel talent moet worden aangesproken, ook het...

Actua

Ook kinderen met een handicap zullen sneller persoonlijk budget krijgen

9.04.2022 - Wouter Beke

Het Zorginvesteringplan van minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke geeft de richting aan voor het uitbreidingsbeleid voor kinderen, jongeren en volwassenen met een...

Actua

Fiscus vordert al bijkomende 12 miljoen van profclubs

4.04.2022 - Steven Matheï

De afgelopen jaren werden steeds meer voetbalclubs gecontroleerd door de Bijzondere Belastinginspectie (BBI). Dat blijkt uit een parlementaire vraag die CD&V-Kamerlid Steven Matheï stelde aan...

Actua

CD&V, dé familiepartij van Vlaanderen

1.04.2022 - Joachim Coens, Wouter Beke, Katrien Schryvers, Nahima Lanjri

Familiepartij, gezinspartij, thuispartij. Noem het hoe je wil. CD&V is de partij in Vlaanderen die steeds zal opkomen voor families. Want familie is het dierbaarste in ieders leven. Al jaar en dag...

Actua

Bijkomende vacatures bij asiel- en migratiediensten om impact oorlog Oekraïne op te vangen

1.04.2022 - Sammy Mahdi, Hilde Crevits

Fedasil, het federale agentschap bevoegd voor de opvang van asielzoekers, zoekt 200 nieuwe medewerkers en organiseerde hiervoor een jobdag in samenwerking met VDAB en Actiris. Het extra personeel...

Actua

CD&V wil niet raken aan de loonindexering

1.04.2022 - Koen Geens

CD&V-Kamerlid Koen Geens pleitte donderdag in de plenaire vergadering voor het behoud van de loonindexering in combinatie met de loonnorm. Zo beschermt de overheid de koopkracht en de...

Actua

Nieuw decreet maakt renovatiesteun voor appartementsgebouwen gemakkelijker

31.03.2022 - Robrecht Bothuyne

Renovatieprojecten in appartementsgebouwen blijken in Vlaanderen in de praktijk nog erg moeilijk ingang te vinden. De complexe eigendomsstructuur ligt meestal aan de basis, maar logge...

Actua

CD&V wil bewoners woonzorgcentra meer inspraak geven in bezoekrecht

31.03.2022 - Katrien Schryvers

Nu duidelijk is dat corona niet dadelijk uit ons leven zal verdwijnen, wordt er vanuit verschillende kanten voor gepleit om een duurzaam pandemiebeleid uit te bouwen. “Terecht,” vindt ook Vlaams...