Actua

Actua

Vlaanderen garandeert financiële zekerheid voor woonzorgcentra

29.03.2021 - Wouter Beke

De Vlaamse Regering heeft beslist dat alle voorzieningen in de residentiële ouderenzorg tot en met eind dit jaar de nodige financiële zekerheid kunnen genieten in de vorm van diverse...

Actua

CD&V tevreden dat Gilkinet nu wel reservatiesysteem treinen wil bekijken

29.03.2021 - Jef Van den Bergh

CD&V-Kamerlid Jef Van den Bergh reageert tevreden dat minister van Mobiliteit Gilkinet nu wel ingaat op zijn suggestie om de mogelijkheden van een reservatiesysteem voor treinritten op z’n minst...

Actua

Vrijwilligers kunnen blijven rekenen op verhoogd plafond onkostenvergoeding

26.03.2021 - Vincent Van Peteghem

De coronacrisis toonde nog maar eens het belang aan van vrijwilligers in onze samenleving. Zowel in onze ziekenhuizen, woonzorgcentra als vaccinatiecentra toonden ze zich het afgelopen jaar...

Actua

Ook quarantaineverlof voor ouders met kinderen die niet mee op kamp kunnen

25.03.2021 - Nahima Lanjri

Ouders met kinderen die door de verstrenging niet mee op jeugdkamp kunnen, zullen ook aanspraak kunnen maken op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, het zogenaamde quarantaineverlof.

Actua

CD&V wil consumenten alert maken voor dropshipping

25.03.2021 - Leen Dierick

Het afgelopen coronajaar zijn bijna dubbel zoveel meldingen van woekerprijzen binnengekomen bij de FOD Economie.  Dat blijkt uit cijfers die CD&V-Kamerlid Leen Dierick opvroeg bij minister van...

Actua

Equal Pay Day: Gelijk loon voor gelijk werk

25.03.2021 - Els Van Hoof, Cindy Franssen, Sabine de Bethune, Katrien Schryvers

Vandaag is de dag waarop vrouwen gemiddeld aan hetzelfde bruto jaarloon komen als mannen. Een jaarloon waarvoor ze 84 dagen langer moeten werken, welteverstaan. Rechtvaardig kan je dat moeilijk...

Actua

CD&V wil kerncentrales vaker moduleren

24.03.2021 - Leen Dierick

België heeft nood aan een flexibele energiemarkt waarbij de energieproductie beter afgestemd wordt op de vraag. Dat bleek nogmaals eens uit het actualiteitsdebat in de Kamercommissie Energie van...

Actua

Vlaanderen voorziet 1,3 miljoen euro om vaccinaties in woonzorgcentra te compenseren

23.03.2021 - Wouter Beke

De vaccinaties in de woonzorgcentra lopen bijna ten einde en Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke is erg tevreden met het resultaat. De vaccinatiegraad van de bewoners...

Actua

CD&V wil leegstand in handelskernen aanpakken

23.03.2021 - Hilde Crevits

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits wil een ploeg van experten ten dienste stellen van lokale besturen om de handelskernen te versterken, een zogenaamde ‘profploeg’. Veel gemeenten weten...

Actua

CD&V wil burgemeesters betrekken bij het opvangbeleid

23.03.2021 - Sammy Mahdi

Met de lancering van een enquête wil Staatssecretaris voor asiel en migratie, Sammy Mahdi, de burgemeesters nauw betrekken bij het opvangbeleid. De enquête werd op 22 maart verstuurd naar de...

Actua

Capaciteitsproblemen in jeugdinstellingen van de baan

23.03.2021

Tijdens de maanden oktober, november en december 2020 werden in totaal 11 jongeren geweigerd omwille van capaciteitsproblemen door een gemeenschapsinstelling, ten opzichte van 127 jongeren in...

Actua

Vlaanderen investeert in meer levenskwaliteit voor personen met een handicap

22.03.2021 - Wouter Beke

De Vlaamse Regering heeft beslist om ook de komende jaren verder te investeren in ondersteuning voor personen met een handicap. Om hiervoor de nodige budgettaire ruimte te voorzien, zochten we...