Actua

Actua

CD&V: “Debat rond vaccinatieplicht nuttig voor toekomst”

10.03.2022 - Nathalie Muylle, Nawal Farih

CD&V-Kamerleden Nathalie Muylle en Nawal Farih braken enkele maanden geleden nog een lans voor een open en transparant debat over een algemene vaccinatieplicht in de strijd tegen het coronavirus.

Actua

CD&V wil meer langdurig zieken aan werk helpen

8.03.2022 - Hilde Crevits

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits en Federaal minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke hebben vandaag het protocol “Terug Naar Werk” ondertekend. Dit protocol geeft voor het eerst vorm...

Actua

CD&V wil niet dat voorwaarden voor minimumpensioen genderkloof vergroten

3.03.2022 - Nahima Lanjri

Een verstrenging van de voorwaarden voor het minimumpensioen zou in de toekomst dubbel zoveel vrouwen als mannen treffen. Dat blijkt uit cijfers opgevraagd door CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri aan...

Actua

Heb je #PlekVrij voor Oekraïners op de vlucht? Meld het aan jouw gemeente.

28.02.2022 - Sammy Mahdi

De afgelopen dagen kwam een grote golf van solidariteit op gang om Oekraïners op de vlucht te helpen. Mensen bieden spontaan onderdak aan en willen de handen uit de mouwen steken. Anderzijds kan...

Actua

Automatische bescherming voor Oekraïners die vluchten: Europese Commissie werkt voorstel uit op vraag van CD&V

28.02.2022 - Sammy Mahdi

De Raad van Europese Ministers van Binnenlandse Zaken en Migratie hebben zondag de Europese Commissie een mandaat gegeven om een voorstel te doen opdat er een automatisch beschermingsstatuut komt...

Actua

CD&V herhaalt pleidooi voor tijdelijke BTW-verlaging gas

25.02.2022 - Leen Dierick, Vincent Van Peteghem

In de Kamer van volksvertegenwoordigers heeft CD&V-Kamerlid Leen Dierick de regering opgeroepen om de BTW ook voor de gasfactuur te verlagen. Ze wees daarbij op de impact van de crisis in Oekraïne...

Actua

CD&V keurt energienorm goed in Kamer

25.02.2022 - Leen Dierick

De plenaire vergadering van de Kamer van volksvertegenwoordigers heeft een wetsontwerp goedgekeurd dat een energienorm invoert. Naar analogie met de loonnorm, moet de energienorm de energiekosten...

Actua

Overheid moet mensen van drugs afhouden, niet zélf gaan dealen

25.02.2022 - Vera Jans

Vlaams parlementslid Vera Jans reageert in opiniestuk op voorstel dat overheid drugs zou moeten aanbieden: “Een overheid moet mensen net van de drugs afhouden” Aan een drugsdealende overheid...

Actua

CD&V wil EU-lidmaatschap in de Grondwet verankeren

25.02.2022 - Peter Van Rompuy

Vlaams fractievoorzitter en Senator Peter Van Rompuy (CD&V) wil het Belgische lidmaatschap van de Europese Unie (EU) in de Grondwet verankeren. Daartoe dient hij in de Senaat een wetsvoorstel in.

Actua

CD&V vraagt Europese Commissie initiatief om opvang Oekraïners te coördineren: We mogen Oekraïners niet loslaten

24.02.2022 - Sammy Mahdi

Na de Russische aanval op Oekraïne zullen wellicht heel wat mensen op de vlucht slaan. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) had hierover een telefonisch onderhoud met...

Actua

CD&V zorgt met stikstofakkoord voor duidelijkheid voor boeren en natuur

24.02.2022 - Hilde Crevits

De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over een nieuw stikstofkader. De regering investeert 3,6 miljard euro tegen 2030 in landbouw en natuur. De aanleiding is bekend. De uitstoot van...

Actua

CD&V verstrengt handhavings- en kwaliteitsbeleid in zorg- en welzijnssectoren

22.02.2022 - Wouter Beke

Of je nu je kinderen naar de kinderopvang brengt, een zoon of dochter hebt in de jeugdhulp, verblijft in een voorziening voor personen met een handicap, een daklozenopvang of je hebt beslist om te...