Actua

Actua

Terug naar Siberië, Berlijn en Binche!

De Vlaamse media bezinnen zich. De economische crisis en de recente gebeurtenissen in Loksbergen lijken (tot op zekere hoogte) tot een inhoudelijke reflectie te leiden. Professor Geert Buelens...

Actua

YOUCA Action Day: CD&V werkt mee aan een duurzame en rechtvaardige samenleving

Op 17 oktober vindt voor de dertiende keer de YOUCA Action Day plaats. Dat is een jaarlijks weerkerend evenement waarbij jongeren een dag meedraaien in een bedrijf of organisatie en nadien hun...

Actua

Correcte grensprocedures en gecontroleerde registratie gaan hand in hand met mensenrechten

- Sammy Mahdi

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Sammy Mahdi, heeft tijdens de Raad van de Europese Ministers van Binnenlandse Zaken en Asiel en Migratie de lidstaten gewezen op het belang van correcte...

Actua

E314 krijgt eigen verkeerstudie

De recente studie over de E313 tussen Limburg en Antwerpen inspireerde het Leuvense parlementslid om voor de E314 een gelijkaardige studie te vragen. De verkeersproblematiek op deze verkeersader...

Actua

MYRRHA: innovatiekatalysator par excellence

MYRRHA (Multipurpose hYbrid Research Reactor for Hightech Applications) is een uniek innovatief project. Dat is zeer beknopt de inhoud van het definitieve expertenrapport van de OESO over de...

Actua

Dag van de jeugdbeweging: verander de wereld, start bij de jeugdbeweging

Vandaag 18 oktober is het 'Dag van de Jeugdbeweging'. Meer dan 250.000 jongeren gaan ieder weekend naar een jeugdbeweging. Ze brengen er hun vrije tijd door en maken er vrienden voor het leven. En...

Actua

Ontmoet onze kandidaten tijdens de provinciale gespreksavonden

Op de Algemene Vergadering van 2 oktober werd het startschot gegeven voor de organisatie van de voorzittersverkiezingen. CD&V-leden mogen een nieuwe algemeen voorzitter kiezen. Wie zijn onze...

Actua

Vlaamse Regering en sociale partners zetten turbo op tewerkstelling in Vlaamse zorg- en welzijnssectoren

De Vlaamse Regering en de sociale partners hebben een akkoord bereikt over de invulling van de kwaliteitsmaatregelen in het kader van VIA 6. De sociale onderhandelingen zijn nu afgerond, wat...

Actua

Nieuwjaarspeech

Beste vriendinnen en vrienden, beste christendemocratenDe voorbije jaren hielden we onze nieuwjaarsreceptie in Antwerpen. Maar nu BHV eindelijk is gesplist en nu we hier één Vlaamse kieskring...

Actua

"Betaal eerst je woning, pas later de grond"

De nood aan betaalbare woongelegenheden klinkt in heel Vlaanderen. Zowel lokale besturen als sociale huisvestingsmaatschappijen en VMSW (Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen) doen inspanningen...

Actua

Toestand van autosnelwegen verbetert voor vijfde jaar op rij

Voor het vijfde jaar op rij verbetert de toestand van de autosnelwegen in Vlaanderen, zowel globaal als op het vlak van de verkeersveiligheid. Voor het eerst sinds 2009 zijn er minder...