Actua

Actua

Aanbevelingen tot versnelling van procedures bij belangrijke investeringsprojecten uitvoeren

In 2010 leverde de ad hoc commissie Versnelling van Maatschappelijk Belangrijke Investeringsprojecten onder leiding van Johan Sauwens een huzarenstukje. In drie maanden tijd werd de problematiek...

Actua

Zo brengt CD&V Ieper politiek dichter bij de inwoners

Onze lokale mandatarissen zijn, samen met de burgers, de voelsprieten van onze maatschappij. Ze detecteren bekommernissen en zorgen voor oplossingen. Want daar draait het om : naar elkaar...

Actua

De Flandriens van het veld!

- Hilde Crevits

Dit is een brief, gericht aan onze landbouwers, onze Flandriens van het veld. Maar eigenlijk hoop ik dat iedereen hem leest. Want waar onze boeren tegenaan lopen, waar hun toekomst ligt, dat gaat...

Actua

Brussels gewest pakt leegstand boven handelsruimtes aan

Het Brussels Gewest telt heel wat winkels waarvan de bovenverdieping leegstaat en dus niet bewoond is. Een nieuwe studie toont aan dat zo’n 1.100 tot 1.650 gebouwen met zulke onderbezetting...

Actua

Cindy Franssen en Griet Smaers: de interim-voorzitters van CD&V

De Algemene Vergadering van CD&V heeft ondervoorzitters Cindy Franssen en Griet Smaers aangesteld tot interim-algemeen voorzitters van de partij. Hun opdracht bestaat uit de dagelijkse leiding van...

Actua

Commissie Justitie Senaat wil verjaringstermijn aanpassen

Eind 2012 besprak de Commissie Justitie van de Senaat het wetsontwerp houdende fiscale en andere bepalingen betreffende Justitie (nr.5-1887). Artikel 7 van het desbetreffende ontwerp bepaalt...

Actua

Duitse onderscheiding voor Minister Pieter De Crem

De Belgische Minister van Defensie Pieter De Crem wordt onderscheiden met het Grote Kruis met Ster en Grootlint van de Orde van Verdienste van de Bondsrepubliek Duitsland. Minister van Defensie...

Actua

Relatie tussen politie en jongeren verbeteren

Praten mét elkaar in plaats van over elkaar, da's toch veel beter? De relatie tussen politie en jongeren moet beter, we maken er werk van!    Relatie tussen politie en jongeren verbeteren Praten...

Actua

34,5% vrouwelijke schepenen in de komende legislatuur

De nieuwe Colleges van Burgemeester en Schepenen in Vlaanderen zullen 34,49% vrouwelijke schepenen tellen, zo blijkt uit een grootschalig onderzoek van Vrouw & Maatschappij. Dat cijfer zal nog...

Actua

Minister Vandeurzen hertekent jeugdhulpverlening

De jeugdhulpverlening in Vlaanderen wordt grondig hertekend. Sinds 1 januari 2013 maakt de Vlaamse regering voor zowel Jongerenwelzijn als Kind en Gezin nieuwe afspraken mogelijk voor de werking...

Actua

Samenwerking FOREM en VDAB

In mei 2008 werden drie gemengde teams VDAB/Le Forem opgericht: Moeskroen, Halle en Luik. De teams moesten Waalse werkzoekenden in contact brengen met Vlaamse vacatures en hen begeleiden in hun...

Actua

cd&v-delegatie op het EVP-congres in Rotterdam

- Joachim Coens

Eenmaal om de drie jaar vindt het EVP-congres, het hoogte orgaan binnen de Europese Volkspartij plaats. Meer dan 2000 mensen betrokken bij de Europese Volkspartij kwamen samen om te speken over de...